Wybory Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Poznaniu - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Wybory Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Poznaniu

W dniu 11 marca br. Region IPA Gniezno był gospodarzem Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Poznaniu na którym podsumowano ostatnie 3 lata oraz dokonano wyborów Prezesa oraz członków Prezydium WGW. W zebraniu uczestniczył Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Fryderyk Orepuk.

W malowniczym Trzemesznie, mieście z ponad 800-letnią historią, zebrali się delegaci 15 Regionów WGW IPA w Poznaniu, aby dokonać wyborów na kolejną  kadencję 2017 – 2020. Po przedstawieniu przez ustępujące Prezydium sprawozdania z działalności za okres 2014-2017 oraz wystąpieniu poszczególnych Przewodniczących Regionów przystąpiono do wyborów Prezesa oraz członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

Głosami delegatów Prezesem Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej na kadencje 2017-2020 został wybrany kol. Witold Drzażdżyński, natomiast kolejne funkcje objęli: kol. Damiana Łada / Sekretarz GW /, kol. Hanna Wachowiak / Skarbnik /, kol. Krzysztof Hernacki / Z-ca Sekretarza /, kol. Sebastian Wegner i kol. Ireneusz Skrzypczak / członkowie Prezydium /.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Piotr Szymurski.

Nowemu Prezydium życzymy owocnej pracy!

Powrót na górę strony