Aktualności

Kilka refleksji uczestnika światowego Seminarium organizowanego przez IPA w Green Bay w Stanach Zjednoczonych

W związku z naszym pobytem w Stanach Zjednoczonych w ramach światowego Seminarium organizowanego przez IPA w Green Bay w Stanach Zjednoczonych w dniach: od 11 do 16 czerwca 2017r, chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami związanymi z poznaną przez nas specyfiką służby w Policji w USA i tym, co było wzbudziło nasze zainteresowanie podczas codziennej służby policjantów amerykańskich.

        Wraz z podkom. Bartłomiejem Majchrzakiem z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, reprezentowaliśmy Polskich Policjantów zrzeszonych w Sekcji IPA Polska w IV Światowym Seminarium Policji dla Młodych Oficerów pn „Policja w ciągle zmieniającym się świecie”, zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nasze kandydatury zostały wyłonione w drodze konkursu i zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji.

Mój wyjazd na seminarium jako członka IPA Region Jelenia Góra wspierał i dofinansował Urząd Miasta w Jeleniej Górze.  

W seminarium, uczestniczyli policjanci z trzydziestu krajów świata. Seminarium trwało 6 dni, a jego program obejmował szereg zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych związanych z problematyką policyjną.     

        Seminarium było dla każdego uczestnika wielkim przeżyciem, nie tylko dlatego że odbywało się poza Europą, ale także dlatego, że uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i szkoleniowymi Policji amerykańskiej oraz uczestniczyć (jako obserwatorzy) w wykonywaniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy.

      Już w pierwszych dniach naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, spotkaliśmy się z wyjątkową gościnnością i otwartością społeczeństwa amerykańskiego. Obywatele amerykańscy na każdym kroku okazywali nam serdeczność i życzliwość oraz gotowość do niesienia pomocy nawet w drobnych sprawach. Często okazywali nam aprobatę i szacunek jako obcokrajowcom. Każdy, kto z nami spotykał się na ulicy i dowiadywał się, że jesteśmy policjantami, dziękował nam mówiąc: „dziękuję Ci za Twoją służbę” i życzył powodzenia w jej pełnieniu w naszym rodzinnym kraju.

     Zwróciliśmy również uwagę na relacje między obywatelami a funkcjonariuszami Policji. Gdy obserwowaliśmy codzienną służbę policjantów na ulicy, to zauważaliśmy, że obywatele okazują im szacunek i zrozumienie oraz respektują polecenia bez zbędnej zwłoki i dyskusji.

     Podczas wykładów seminaryjnych, można było zauważyć, że wykładowcy zwracali szczególną uwagę na problemy związane z polityką równości oraz wskazywali na możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć naukowych w zwalczaniu nie tylko przestępczości, ale również w codziennej pracy policjantów.

W codziennej służbie na ulicy, sprzymierzeńcem funkcjonariuszy są jasne i przejrzyste podstawy prawne, określające możliwości podejmowania czynności służbowych przez policjantów i które bezpośrednio przekładają się na taktykę i technikę interwencji podczas realizacji obowiązków służbowych.

Ponadto charakterystyczna dla miast amerykańskich jest duża liczba patroli w służbie. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiej reakcji i wzajemnego wsparcia w sytuacjach zagrożenia. Do służby w rejonie, kierowane są równolegle policjanci patrolowi i wywiadowczo-kryminalni, którzy są uzbrojeni także w broń maszynową. Zachowanie obywateli podczas podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji, świadczy o wysokiej świadomości obywateli o konsekwencjach nie stosowania się do poleceń wydanych przez policjanta.

Respekt budziła w nas także sprawność działania sądów amerykańskich. Zdarzało się, że w ciągu nawet kilkunastu minut sprawca ponosił odpowiedzialność za swój czyn.

Nasze zainteresowanie wzbudził także system szkolenia policjantów - programy szkolenia są ukierunkowane na aktualnie wykonywane obowiązki służbowe. Szkolenia praktyczne zajmują bardzo dużo czasu: jest to przede wszystkim  doskonalenie umiejętności jazdy radiowozem, wykorzystanie radiowozu jako Środków Przymusu Bezpośredniego, symulacje sytuacji niebezpiecznych, zachowania w sytuacjach stresogennych, interwencje w stosunku do osób chorych psychicznie i pod wpływem środków odurzających, metody identyfikowania członków gangów i zagrożeń z nimi związanych oraz kształtowanie zachowań nastawionych na maksymalne bezpieczeństwo funkcjonariuszy podejmujących interwencje. 
          Udział w Seminarium, w zajęciach teoretycznych w formie wykładów oraz praktycznych: na strzelnicy, ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy i samoobrony, pozwolił nam poznać bliżej specyfikę pracy Policji amerykańskiej, zagrożeń w służbie oraz możliwości wykorzystania na  co dzień najnowszych zdobyczy techniki.

 

 

                   Sierż. sztab Rafał Gula

                  IPA region Jelenia Góra

                  Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

 

Powrót na górę strony