Nowy Region IPA Uroczysko-Piechowice - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Nowy Region IPA Uroczysko-Piechowice

10 marca 2018 roku, siedemnaście osób – członków IPA, korzystając z gościnnych progów ośrodka wczasowego „Uroczysko” w Piechowicach, powołało do życie nowy region IPA, któremu nadano nazwę Region IPA Uroczysko – Piechowice.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano nowy zarząd na czele którego stanął Władysław Leszczyński – członek IPA z kilkuletnim stażem – emeryt policyjny, a jednocześnie właściciel w/w ośrodka. Poza wyżej wymienioną liczbą siedemnastu członków IPA w zebraniu wzięli udział także inni koledzy, siedmiu z nich – po wysłuchaniu propozycji działania regionu przedstawionego przez nowo wybranego Przewodniczącego, oraz po rozmowach z obecnym na zebraniu Prezydentem SP IPA – Fryderykiem Orepukiem = złożyło wypełnione deklaracje członkowskie i opłaciło składkę członkowską.

Członkowie nowo założonego regionu z przewodniczącym na czele zapraszają wszystkich członków IPA do odwiedzin ośrodka „Uroczysko” położonego w lesie, w m. Miechowice, oboik Szklarskiej Poręby. Każdy z odwiedzających będzie przyjęty zgodnie z dewizą naszego stowarzyszenia „Servo per Amikeco”.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzimierz Jankiewicz

 

Powrót na górę strony