Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Regionów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Regionów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej

17.03.2018r. w sali konferencyjnej KPP Nowy Targ odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Regionów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej. Zebranie rozpoczął Przewodniczący Regionu IPA Nowy Targ wraz z Prezesem Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej witając przybyłych delegatów, a także przewodniczących Regionów IPA z Małopolski. Następnie obecnych przywitał gospodarz – I Zastępca Komendanta Powiatowego w Nowym Targu pan podkomisarz Zbigniew Zacher.

Po sprawdzeniu obecności i wydaniu mandatów do głosowania – sekretarz MGW potwierdził prawomocność zebrania. Nasz Region reprezentowali delegaci: Tomasz Kijak, Edward Chudy, Dariusz Babiak, Lucjan Żółtek, oraz Mateusz Kapołka. Prowadzącym posiedzenie został Prezes MGW, który odczytał projekt porządku zebrania. Został on przyjęty przez obecnych bez uwag. W trakcie posiedzenia omówiono i zatwierdzono sprawozdanie z prac Prezydium MGW, sprawozdanie komisji rewizyjnej, a także zatwierdzono projekt preliminarza budżetowego na rok 2018. Delegaci omówili i przyjęli plan wydatkowania środków uzyskanych z 1 % OPP, a także omówiono kierunki działania Prezydium i Zarządu MGW na rok 2018. W przerwie obrad była chwila na posiłek, oraz wspólne zdjęcie.

Dziękujemy Gościom – Delegatom z Regionów IPA Zakopane, Nowy Sącz I, II, Tarnów, Riders of IPA Tarnów, Wadowice, Gorlice, Kraków oraz Limanowa za przyjazd. Spotkanie w tak zacnym gronie pozwoliło nam na wspólne poznanie się, oraz wymianę spostrzeżeń wynikłych z organizowanych imprez sportowo – kulturalnych w minionych latach.

Składamy podziękowania Panom Komendantom KPP Nowy Targ za pomoc w zorganizowaniu zebrania, a także delegatom z Regionu IPA Nowy Targ za pomoc przy realizacji posiedzenia.

tekst: Mateusz Kapołka

foto: Mateusz Kapołka

Powrót na górę strony