Posiedzenie Krajowego Zarządu w Bydgoszczy - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Posiedzenie Krajowego Zarządu w Bydgoszczy

Data publikacji 06.10.2012

Jesienne posiedzenie Krajowego Zarządu odbyło się w Bydgoszczy, połączone z obchodami 20 - lecia istnienia sekcji polskiej IPA. Obrady rozpoczęto MINUTĄ CISZY upamiętniającą nagłą śmierć Pawła Michalaka - Prezesa Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.

W trakcie dwudniowych obrad zostały omówione sprawy związane z działalnością naszego stowarzyszenia w tym roku oraz wyznaczono kierunki działania na rok 2013. Wiesława Misterka poinformowała o wysokości pozyskanych środków finansowych w ramach 1% dla OPP. Skarbnik przekazał poszczególnym prezesom wysokość zebranych środków bez wyszczególnienia na Regiony. Poinformowała, że posiada już znaczki na 2013 rok, jednakże ze względu na zachowanie przejrzystości dochodów i kosztów - wpłaty składek na znaczki na 2013 rok należy wpłacać po 2 stycznia 2013 r. Wysokość składki członkowskiej w 2013 roku nie ulegnie zmianie.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawiła sprawę związaną z atakiem hakerów na naszą stronę internetową oraz przedstawiła stan realizacji uchwały związanej z przekazaniem wykazu członków przez poszczególne grupy wojewódzkie. Krajowy Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości 100 euro uczestników seminarium w Gimborn, które odbędzie się w terminie 10-14.06.2013, a jego tematem będzie „Przestępczość zorganizowana: transgraniczne kradzieże pojazdów”.

W przyszłym roku sekcja polska tradycyjnie dofinansuje staże zagraniczne dla przedstawicieli zgłoszonych przez grupy wojewódzkie do udziału w Young Police Officers Programme w Australii, seminarium dla policjantek w Grecji oraz staży zawodowych w ramach Placement Programme w Niemczech, Irlandii, USA I Wielkiej Brytanii.
Prezydium poinformowało, iż zgodnie podjętą uchwałą, zleciło kancelarii Biura Ochrony Własności Intelektualnej, zgłoszenie do ochrony w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego logo IPA. Nasze logo zostało zastrzeżone w siedmiu klasach Klasyfikacji Nicejskiej. W dalszej części posiedzenia członkowie Krajowego Zarządu wybrali upominek „roku 2013” – który otrzyma każdy członek po wykupieniu znaczka na rok 2013. Będzie to kubek termiczny z logo IPA.

Kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2012 r. w Zielonce koło Warszawy. Podczas tego spotkania zostanie wybrane miejsce i termin IX Kongresu Sekcji Polskiej IPA, jak również przedstawiciele którzy będą uczestniczyć w przyszłorocznych stażach zawodowych oraz seminariach międzynarodowych.

A. Skrzypczak
Fot. Marian Majowicz

  • Posiedzenie Krajowego Zarządu w Bydgoszczy
Powrót na górę strony