Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom ... - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom ...

Data publikacji 22.11.2018

W piątek, 19 października w Kłodzku odbyła się coroczna, uroczysta gala honorowych dawców krwi – ludzi, którzy w życiu kierują się powyższym mottem ofiarowując innym cząstkę siebie.

      

          Z okazji obchodzonych właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowano uroczyste spotkanie honorowych dawców krwi powiatu kłodzkiego, które zbiegło się z Jubileuszem 35-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Palcówce SG w Kłodzku.

          Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Kornaus, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Kłodzko Michał Piszko, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Prezes Kłodzkiego PCK Kazimierz Drożdż, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu Wojciech Dymerski,  Zastępca  Komendanta Placówki SG w Kłodzku mjr SG Dariusz Matusiak, Prezesi i członkowie zaprzyjaźnionych Klubów HDK PCK oraz krwiodawcy.

             Z okazji swojej rocznicy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Palcówce SG w Kłodzku został wyróżniony za wieloletnie poświęcenie i zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa. Wyróżnieni zostali również funkcjonariusze Straży Granicznej – członkowie IPA Straż Graniczna w Kłodzku, którzy corocznie w okresie świątecznym organizują akcję oddawania krwi i zbierania słodyczy dla dzieci z domów dziecka. Przewodniczący Regionu IPA Straż Graniczna w Kłodzku - mjr SG Dariusz Matusiak otrzymał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” natomiast Członek Prezydium Regionu – Prezes Klubu HDK - kpt. SG Krzysztof Gargasz otrzymał pamiątkowe upominki i listy gratulacyjne.

                Dariusz Matusiak

Powrót na górę strony