Wybory w Regionie IPA Lublin - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Wybory w Regionie IPA Lublin

W dniu 21.02.2019r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Lublin. W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2016-2019, uczestnikom zebrania przedstawił Przewodniczący kol. Waldemar Dziedzic.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu IPA Lublin, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz na czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Regionu pozostał Waldemar DZIEDZIC, Sekretarzem   kol. Piotr Wójcik, Zastępcą Sekretarza kol. Adam Mateńko, Skarbnikiem kol. Przemysław Chmura, Członkiem Prezydium kol. Grzegorz Żmijski.

Spośród uczestników zebrania wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został kol. Jacek Iwaniuk, a członkami Komisji Sławomir Kwiatkowski i Paweł Kamola.

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 12 delegatów Regionu IPA Lublin na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz trzech delegatów do Zarządu Lubelskiej GW IPA.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu, kontynuowanie współpracy z kolegami ze związków zawodowych, integracja członków i ich rodzin, działalność sportowa, turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętym motto naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMIKECO” (SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ).

 
Autor: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko

Powrót na górę strony