Adam Pietrzkiewicz „Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego”. - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Adam Pietrzkiewicz „Policja Państwowa regionu krośnieńskiego okręgu lwowskiego”.

Data publikacji 06.03.2019

Z przyjemnością przedstawiamy informację o publikacji 425 stronicowej monografii funkcjonowania Policji Państwowej na ziemi krośnieńskie. Jej autorem jest kol. Adam Pietrzkiewicz członek Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej i Krośnieńskiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Książka poświęcona jest historii regionalnej dotyczącej funkcjonowania  Policji Państwowej II RP, łączy ze sobą tematykę  z  zakresu: nauk prawnych,  dziejów administracji państwowej,  nauk o bezpieczeństwie wewnętrznym, socjologii.  Książka podzielona jest na III części tematyczne, zawiera 424 strony. Oprawa twarda, książka jest szyta, na wewnętrznych stronach okładki znajdują się mapy ( zarys województwa lwowskiego oraz mapa II RP ukazująca okręgi policyjne).

 Część I przybliża czytelnikowi  skomplikowaną materię  struktury administracji państwowej i samorządowej II RP w wymiarze  dotyczącym kwestii ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz  miejsca w tym Policji Państwowej. Rozdział  pierwszy i drugi  dotyczy procesu tworzenia się polskich  organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Rozdział trzeci to przedstawienie miejsca i roli policji w strukturze  administracji państwowej  i samorządowej II RP, oraz wybrane zagadnienia organizacyjne.  Rozdział czwarty to opis służby w Policji Państwowej i jej specyfiki, szkolenie oraz normatywne uprawnienia
i obowiązki funkcjonariuszy. Rozdział piąty ma charakter prawny przedstawiający analizę obowiązującego ustawodawstwa państw zaborczych, które obowiązywało na ziemiach polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  W ramach ogólnego i normatywnego spojrzenia zaprezentowany został zarys historyczny powstania polskiego kodeksu  postępowania karnego oraz główne pojęcia  i podział postępowania przygotowawczego.
Druga część „ Portret zbiorowy funkcjonariuszy PP z regionu krośnieńskiego  zamordowanych w Twerze..” zawiera biogramy  funkcjonariuszy. Dotyczy  to zarówno tych  policjantów, którzy zostali   ofiarami sowieckiego ludobójstwa oraz tych,  którzy uniknęli śmierci na Wschodzie.   

W części trzeciej  ukazane są  sylwetki przedwojennych policjantów z ziemi krośnieńskiej, którzy po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej, podjęli służbę w szeregach Milicji Obywatelskiej do 1947 roku.

 Aneks książki zawiera  zarys historii ziemi krośnieńskiej opis źródeł  dochodów i utrzymania się ludności tego regionu. Kończy się na I wojnie światowej w regionie.

Książka  w swojej treści dotyka fundamentalnych problemów historyczno-socjologicznych, a przede wszystkim regionalnych. Zawiera bogaty materiał ikonograficzny opisywanego okresu czasu.

Publikacja wpisuje się tematycznie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, ukazuje patriotyczny  udział  policjantów w kształtowaniu niepodległego państwa, ich ofiary życia oddane za Polskę. W dniu 24 lipca 2019 roku Policja obchodzić będzie 100 rocznicę powołania przez Sejm II RP tejże formacji.

Książka  kierowana jest do szerokiego grona czytelników w celu przybliżenia pamięci o ludziach i formacji jaką była Policja Państwowa.

 

Dystrybutorem i sprzedawcą jest Adam Pietrzkiewicz

 tel. 502 322 836 e-mail: svidnik@o2.pl

tekst: J. faber

                    

Powrót na górę strony