Turniej służb mundurowych w badmintonie - Medyka - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Turniej służb mundurowych w badmintonie - Medyka

Data publikacji 27.02.2013

W hali sportowej w Medyce odbył się PIERWSZY TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE. Organizatorem turnieju był Przemyski Region International Police Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji-Sekcja Polska. Honorowym Patronatem turniej objęli: Komendant Miejski Policji w Przemyślu i Wójt Gminy Medyka.

W sobotę, 23 lutego w hali sportowej, odbył się Pierwszy Turniej Służb Mundurowych w Badmintonie. W zawodach wzięło udział 6 zawodniczek i 21 zawodników z Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej , Wojska Polskiego. Na sześciu boiskach rozegrano 22 mecze w 3 kategoriach: gra pojedyncza mężczyzn, gra pojedyncza kobiet, gra mieszana. Sędzią głównym turnieju był Prezes Podkarpackiego Związku Badmintona Pan Dariusz Stańko, a opiekę medyczną sprawowali ratownicy Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Wyników na boiskach pilnowali młodzi zawodnicy UKS „Jagiellonka” Medyka i „Aktywna Piątka” Przemyśl.

Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii. Ostatecznie w grze pojedynczej mężczyzn triumfował Jerzy PŁOSZCZYŃSKI ( SW), w grze pojedynczej pań Elżbieta KOCZERA (BiOSG), w grze mieszanej (mikstcie) triumfowali: Katarzyna WRZEŚNIOWSKA (IPA) i Piotr GAWŁOWSKI (WP).
Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:

1. Płoszczyński Jerzy (SW)
2. Gerczak Jakub (SW)
3. Gawłowski Piotr (WP)
4. Gumienny Mariusz (IPA)

Klasyfikacja indywidualna kobiet:
1. Koczera Elżbieta (BiOSG)
2. Wrześniowska Katarzyna (IPA)
3. Cencora Bogusława (POLICJA)
4. Węgrzyn Agnieszka (BiOSG)

Klasyfikacja gra mieszana
1. Wrześniowska Katarzyna (IPA)– Gawłowski Piotr (WP)
2. Niejedli Grzegorz (SW0 – Płoszczyński Jerzy (SW)
3. Piasecki Krzysztof (IPA)- Sowa Michał
Pomimo zaciętej gry i dużych emocji turniej zakończył się w miłej atmosferze. Dyplomy, symboliczne puchary i medale zwycięzcom wręczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu podinsp. Wojciech Kiełtyka i Przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale pamiątkowe.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania turnieju składam serdeczne podziękowania , a w szczególności: Panu Markowi Iwasieczko Wójtowi Gminy Medyka, Panu inspektorowi Krzysztofowi Pobucie Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu, Panu Jerzemu Tarkowskiemu właścicielowi Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Panu Tomaszowi Kordek Prezesowi UKS „Jagiellonka” w Medyce.
Na specjalne wyróżnienie zasługują koledzy Mariusz Gumienny i Krzysztof Piasecki, którzy wpadli na pomysł zorganizowania zawodów, czuwali nad ich przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem. Po raz kolejny sprawdziła się dewiza Naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMIKECO – SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ”.

Przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA
Jan Faber
autor zdjęć: Zdzisław Welszyng

Powrót na górę strony