Obrady National Executive Council na „Zielonej Wyspie” - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Obrady National Executive Council na „Zielonej Wyspie”

Data publikacji 27.04.2013

Członkowie naszego Prezydium: prezydent Arkadiusz Skrzypczak oraz wiceprezydent Fryderyk Orepuk przebywali w dniach 11-14 kwietnia 2013 r. w Irlandii. Celem ich wizyty był udział w posiedzeniu Krajowego Zarządu narodowej sekcji Irlandii, który odbywał się w miejscowości Killarney. W trakcie obrad nasi koledzy z „zielonej wyspy”, pracowali nad zmianami w statucie jak również w tegorocznym budżecie.

 W wyniku drastycznego spadku ilości członków o 777 osób w porównaniu z rokiem 2011, gdzie sekcja liczyła 7300 członków, a aktualnie tylko 6523 - zmniejszył się roczny budżet sekcji. W wyniku dużego odpływu członków, postanowiono zmniejszyć nakłady finansowe na wydawanie papierowej wersji czasopisma IPA, jak również ograniczyć wydatki na posiedzenia Krajowego Zarządu, zmniejszając czas trwania obrad z dwóch dni do tylko jednego ( posiedzenie KZ organizowane jest tylko jeden raz w roku). Należy zaznaczyć że w ramach oszczędności wprowadzono znamy w ilości delegatów na Kongres Narodowy, zmniejszając z czterech do dwóch przedstawicieli z każdej grupy wojewódzkiej, bez względu na ilość posiadanych członków w danej grupie wojewódzkiej.

W trakcie obrad poruszono również aspekty współpracy z naszą sekcją . Ustalono, że w tym roku tylko dwóch funkcjonariuszy Garda Siochana weźmie udział w dwutygodniowych stażach w ramach „Placement Programme”. Ze względu na „Prezydencję” Irlandii w EU do lipca br. , staże rozpoczną się w lipcu od wizyty irlandzkich kolegów w naszym kraju. Ponadto, zaplanowano udział czteroosobowej grupy irlandzkiej młodzieży w Programie PaT, gdzie będą uczyć narodowego tańca irlandzkiego naszą młodzież. Na zakończenie posiedzenia A.Skrzypczak podziękował za sześcioletnią współpracę w trakcie jego dwóch kadencji jako Prezydenta sekcji Polskiej IPA oraz złożył na ręce Denisa Dunne, oficjalne zaproszenie na Kongres sekcji polskiej, który odbędzie się w Zamościu.

Tekst. A. Skrzypczak

Fot. F. Orepuk
 

Powrót na górę strony