Nowy Region IPA Mielec w Podkarpackiej Grupie - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Nowy Region IPA Mielec w Podkarpackiej Grupie

Data publikacji 29.04.2013

19 kwietnia 2013 roku powstał Mielecki Region IPA powiększając do dwunastu liczbę regionów tworzących Podkarpacka Grupę Wojewódzką liczącą ponad 900 członków. Inicjatorem powołania struktur IPA w Mielcu był kolega Adam Mielnicki policjant tamtejszej komendy. Wsparło go liczne grono policjantów.

 W marcu deklaracje nowo wstępującego do IPA złożyło 24 osoby. Pięciu kolegów z Regionu Rzeszów KWP złożyło komitetowi założycielskiemu deklaracje o wstąpieniu do nowo tworzonego regionu.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu odbyło się zebranie założycielskie Mieleckiego Regionu IPA. Udział w nim wzięło 22 członków założycieli. W zebraniu uczestniczyli członkowie prezydium zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA: Prezes kol. Marek Godzień i Sekretarz kol. Jan Faber.

Na przewodniczącego regionu został wybrany kol. Adam Mielnicki. W skład prezydium weszli: Elżbieta Blicharz, Piotr Płotnikiewicz, Tomasz Strokoń, Paweł Wilk.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. Marcin Mieszkowski, a w jej skład weszli kol. Bogusław Turczyn i kol. Andrzej Mazurkiewicz.
Na zakończenie zebrania prezes PGW wręczył przewodniczącemu certyfikat potwierdzający powstanie Mieleckiego Regionu, a nowo wstępującym legitymacje członkowskie.

W dniu 7 maja Prezydium ukonstytuowało się.

Życzymy władzom Mieleckiego Regionu IPA, aby ich społeczne działania zyskały uznanie policjantów i pracowników i przyczyniały się do kreowania pozytywnego wizerunku Polskiej Policji, a w każdej podejmowanej przez nich inicjatywie przewodziło motto „SERVO PER AMIKECO” .

Tekst: Jan Faber
zdjęcia: Tomasz Strokoń

 

 

 


 

Powrót na górę strony