Dzień ruchu drogowego - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Dzień ruchu drogowego

Data publikacji 09.05.2013

6 maja w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Przemyski Region IPA wspólnie z policjantami Wydziału RD Komendy Miejskiej w Przemyślu i Przemyskim WORDEM zorganizowali imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15.

W ramach Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, Komisja Europejska zaplanowała na 6 maja obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Bezpieczeństwo pieszych - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”. Patronat Honorowy nad Ogólnopolskimi Obchodami Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego objęli: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Inicjatorami działań w roku 2013 są Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W obchody włączyli się także policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu oraz Urząd Miasta Przemyśla. Jednym ze współorganizatorów tych działań był Przemyski Region IPA. Wybrano Szkołę Podstawową nr 15 w Przemyślu liczącą prawie 500 uczniów. Zaplanowano spotkania z uczniami, a także sprawdziany ze znajomości wiedzy przepisów ruchu drogowego oraz stopnia opanowania techniki jazdy po miasteczku rowerowym oraz torze przeszkód. Policjanci KMP Przemyśl, pracownicy WORD oraz członkowie Przemyskiego Regionu na zakończenie spotkań wręczali opaski odblaskowe. Każdy uczeń i nauczyciel otrzymał taką opaskę.

Na zakończenie najlepsi uczestnicy zmagań konkursowych (uczniowie klas od IV-VI) otrzymali nagrody. Fundatorami nagród byli: dyrektor WORD w Przemyślu –Pan Ryszard Kulej oraz Prezydent Miasta Przemyśla – Pan Robert Choma. Nagrody wręczali: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji -podinsp. Wojciech Kiełtyka oraz Naczelnik WRD – podkom. Robert Marszałek oraz Przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA kol. Jan Faber.

Tekst. Jan Faber
Zdjęcia: Robert Janicki

Powrót na górę strony