Pomoc powodzianom z Niemiec - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Pomoc powodzianom z Niemiec

Data publikacji 07.09.2013

20 sierpnia w siedzibie policji Halle (Salle) odbyło się spotkanie podczas którego przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA wiceprezydent Fryderyk Orepuk oraz Tadeusz Chołodecki przekazali (zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu SP IPA podjętą na posiedzeniu w Mirsku) osobom poszkodowanym w wyniku powodzi jaka czerwcu 2013 roku nawiedziła teren Saksonii w Niemczech kwotę 1000 Euro.

Koledzy z Niemiec wytypowali do tego wsparcia dwie najbardziej poszkodowane w wyniku tego kataklizmu osoby (członków IPA) tj. koleżankę Liane Muller oraz kolegę Rudiego Kasper i zgodnie z ich życzeniem każda z tych osób otrzymała po 500 Euro.

Koleżanka Liane Muller odebrała tę kwotę osobiście, a w imieniu Rudiego Kasper pieniądze odebrał Axel Gunsch- kierownik IPA Sachsen – Anhalt. W spotkaniu, poza wyżej wymienionymi uczestniczyli: Prezydent Policji Sachsen – Anhalt - Pani Bergman; kierownik rewiru Policji Schwan; zastępca Komendanta Policji w Merseburgu -Olaf Sendel; Przewodniczący IPA Halle Jorg Gebbert oraz kierownik wydziału kryminalnego Pan Fehse.Wszyscy obecni bardzo wysoko oceni niesiony gest pomocy podkreślając, że w takich przypadkach materializuje się nasze ipowskie motto „Servo per Amikeco”.

Prezydent Policji Sachsen – Anhalt, Pani Bergman, w ramach podziękowania wyraziła chęć dalszej współpracy pomiędzy naszymi Zarządami proponując przyjęcie w Halle kilkuosobowej grupy IPA z Polski. Warto podkreślić, że jak wynika z wyceny koleżanka Liane Muller w wynikui powodzi poniosła straty na kwotę 80.000(osiemdziesiąt tysięcy) Euro a kolega Rudi Kasper – na kwotę 40.000(czterdzieści tysięcy) Euro.

Po spotkaniu mieliśmy możliwość zwiedzenia jednostki Policji oraz sali IPA, a także dzięki uprzejmości Axela Gunscha i Olafa Sendela zwiedziliśmy Halle i Merseburg.
 

F. Orepuk

Powrót na górę strony