IPA hobby - IPA Polska

DODAJ OGŁOSZENIE ADD ADVERTISEMENT
REGULAMIN OGŁOSZEŃ „IPA HOBBY” REGULATIONS “IPA HOBBY”
 • Wszelkie ogłoszenia znajdujące się na tej stronie muszą dotyczyć „IPA HOBBY”
 • Ogłoszenia nadsyłać na adres ipa@ipapolska.pl
 • Ogłoszenie po sprawdzeniu treści i nadawcy będzie umieszczone na stronie
 • Treści ogłoszenia musi zawierać imię nazwisko oraz kontakt (telefon, e-mail, GG, ICQ, www itp.)
 • Ogłoszenia o treściach niecenzuralnych nie będą umieszczane
 • Ogłoszenia umieszczone będą w języku polskim lub w języku ojczystym kolekcjonera
 • Obok ogłoszenia będzie umieszczona flaga narodowa kraju kolekcjonera
 • Ogłoszenie będzie na czas określony w zgłoszeniu lub na stałe
 • Ogłoszenie będzie miało formę prezentacji
 • Administrator zastrzega sobie prawo odmowy emisji ogłoszenia bez podania przyczyny
 • Each advertisement published on our website must relate to ‘IPA HOBBY’.
 • Send your advertisements by e-mail to ipa@ipapolska.pl
 • Advertisements will be published on out website after their content and sender have been verified.
 • Each advertisement must include the full name of the sender and one of their contacts: telephone number, e-mail address, GG, ICQ, web address, etc.
 • Advertisements including offensive materials will not be published.
 • Advertisements will be published in Polish or the sender’s mother tongue.
 • The national flag of the collector’s country will be placed next to their advertisement.
 • Advertisements will be published for the period of time stated on your application form or permanently.
 • Advertisements must be in the form of a presentation.
 • The IPS reserves the right to refuse publication without cause.
Powrót na górę strony