Krótkofalarstwo - IPA hobby - IPA Polska

Szukam osób z Anglii lub Izraela, którzy interesują się krótkofalarstwem. Korespondencja w języku angielskim lub polskim. Posiadam duże doświadczenie w tej dziedzinie. Interesują mnie tematy religijne, kulturalne i handlowe. Odpowiem na każdy e-mail.

Włodzimierz Wojciechowski, e-mail: wwguard30@gmail.com

I am looking for persons from England or Israel who are interested in the short-wave radio. Correspondence in the English or Polish language.I possess the broad experience in this domain.I am interested topics: the religion, the culture and private trade. I will answer every e-mail.

Wlodzimierz Wojciechowski, e-mail: wwguard30@gmail.com

Powrót na górę strony