10% zniżki na zakup biletów w kasach stacjonarnych do Kopalni Soli „Wieliczka”

388
  • Kopalnia zobowiązuje się zapewnić 10% zniżki na zakup biletów w kasach stacjonarnych (zniżka nie obowiązuje na bilety zakupione on-line) do Kopalni Soli „Wieliczka” dla członków International Police Association posiadających ważne legitymacje członkowskie tego Stowarzyszenia. Dotyczy to, także osób posiadających ważne legitymacje „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, jak również członków IPA z innych krajów posiadających ważne legitymacje członkowskie.
  • Prawo do zniżki przysługuje także małżonkom/partnerom oraz dzieciom będącym na utrzymaniu i towarzyszącym osobom wymienionym w ust. 1.
  • Zniżka będzie udzielana za okazaniem ważnej legitymacji IPA.
  • https://www.kopalnia.pl/