10% zniżki na zakup biletów w kasach stacjonarnych do Kopalni Soli „Wieliczka”

589
 1. Na mocy porozumienia z IPA Sekcja Polska, Kopalnia zobowiązuje się udzielić Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji 10 % rabatu na zakup biletów w kasach Kopalni Soli „Wieliczka”.Zniżka nie obowiązuje na bilety zakupione on-line.
 2. Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:
 1. członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska posiadającym ważne legitymacje członkowskie tego stowarzyszenia,
 2. osobom posiadającym ważne legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”,
 3. członkom IPA z innych krajów posiadających ważne legitymacje członkowskie, po okazaniu legitymacji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
 1. Rabat, o którym mowa w ust. 1 przyznawany jest w dniach, w których Kopalnia jest udostępniona do zwiedzania dla turystów.
 2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami. Obowiązuje on na następujące rodzaje biletów:
 1. bilet normalny – zwiedzanie Trasy Turystycznej w języku polskim,
 2. bilet ulgowy– zwiedzanie Trasy Turystycznej w języku polskim,
 3. bilet normalny – zwiedzanie Trasy Turystycznej w języku angielskim,
 4. bilet ulgowy– zwiedzanie Trasy Turystycznej w języku angielskim,
 5. bilet normalny – zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim,
 6. bilet ulgowy zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim,
 7. bilet normalny – zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim,
 8. bilet ulgowy– zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim.
 1. Rabat, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na jeden bilet i naliczany jest w momencie jego zakupu po okazaniu jednej z wymienionych w ust. 2 legitymacji.
 2. W przypadku zbiegu akcji promocyjnych, uczestnik zwiedzania zobowiązany jest wskazać, z której akcji promocyjnej chce skorzystać.
 3. Korzystając z rabatu o którym mowa w ust. 1, uczestnik zwiedzania nie może jednocześnie korzystać z rabatu Karty Dużej Rodziny.
 4. Podczas zwiedzania obowiązują zasady Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej.
 • Zniżka będzie udzielana za okazaniem ważnej legitymacji IPA.