22 Kongres Delegatów Sekcji IPA Niemcy

109

W dniach 21-24.10.2021 r., w Fuldzie (Niemcy), odbył się 22 Narodowy Kongres Delegatów Sekcji IPA Niemcy. Na zaproszenie Prezydium tej Sekcji, udział w Kongresie wziął Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele kilku innych sekcji narodowych z: Austrii, Grecji, Macedonii Północnej, Turcji i Rumunii.

W czwartek wieczorem, po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, wziąłem udział w oficjalnym rozpoczęciu Kongresu Sekcji IPA Niemcy, a następnie w trakcie kolacji odbyłem robocze spotkania z kolegami z Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej i Niemiec, podczas których rozmawialiśmy o problemach w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia oraz o ewentualnej współpracy pomiędzy Regionami IPA z tych państw, a Regionami IPA w Polsce.

W piątek, w trakcie obrad Kongresu Sekcji Niemieckiej, delegacje zaproszonych Sekcji Narodowych miały możliwość zwiedzania Fuldy oraz odbyli spotkania z przedstawicielami miejscowej Policji i samorządu terytorialnego.

W sobotę wieczorem wziąłem udział w kolacji podsumowującej 22 Kongres Narodowy Sekcji IPA Niemcy, w której uczestniczyli wszyscy goście zagraniczni, delegaci, przedstawiciele Regionów IPA Niemcy oraz inni goście zaproszeni przez Prezydium Sekcji Niemieckiej. W trakcie kolacji wręczyłem nowo wybranemu kol. Prezydentowi tej Sekcji okolicznościowe upominki od Sekcji Polskiej IPA.

W trakcie mojego pobytu w Niemczech udało mi się nawiązać roboczy kontakt z przedstawicielami Sekcji Macedonii Północnej oraz umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji Rumuńskiej, Austryjackiej i Greckiej, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Iwona Wójcik