30 lat IPA w Nowym Sączu

83

W dniu 24 września 2022 roku w auli Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 30-lecia IPA w Nowym Sączu. Uroczystości patronatem honorowym objęli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Stanisław Laciuga oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Galę poprowadzili Iwona Grzebyk-Dulak i Sebastian Wójtowicz.

Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych, odśpiewania hymnu oraz uczczenia minutą ciszy, zmarłych członków IPA Region Nowy Sącz.

Przewodnicząca Regionu IPA Nowy Sącz Elżbieta Gargula w imieniu całego Zarządu przywitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Stanisław Laciuga, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. dr Krzysztof Dymura, Prezydent Sekcji Polskiej IPA Piotr Wójcik, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki oraz delegacje policjantów z Albanii, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Słowacji i Słowenii.

Uroczystość była okazją do wręczenia medali i wyróżnień.

Zarząd Regionu IPA Nowy Sącz przyznał złote i srebrne statuetki „Służyć Poprzez Przyjaźń”. Ponadto wraz z Komendantem Miejskim Policji w Nowym Sączu, przekazał na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie symboliczny czek na kwotę 2000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przekazane środki pieniężne zebrane zostały podczas IV Charytatywnego Rajdu Pieszego.

Po przemówieniach przyszedł czas na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który uświetnił przebieg gali.

Po wysłuchaniu koncertu i licznych „bisach” nadszedł czas na bankiet, który odbył się w hotelu IBIS w Nowym Sączu. Był on świetną okazją na przywołanie wspomnień z ostatnich 30 lat IPA w Nowym Sączu.