60 LECIE SEKCJI IPA DANIA

81

W dniach 5–8 maja 2022 r., w Kopenhadze (Dania), odbyły się obchody 60 – lecia Sekcji IPA Dania. Na zaproszenie tej Sekcji, udział w tym wydarzeniu wziął Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik. W uroczystościach tych uczestniczyli także przedstawiciele 8 innych sekcji narodowych z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Chorwacji, Estonii i Węgier oraz Prezydent Światowy IPA.

Po dotarciu do Kopenhagi zostałem serdecznie przyjęty przez gospodarzy imprezy oraz zakwaterowany w hotelu w centrum miasta. Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych odbyłem robocze spotkania z Prezydentami Sekcji z Wielkiej Brytanii i Irlandii, w sprawie wznowienia (po pandemii) prowadzonej z naszą Sekcją wymianą w ramach „Placement Programme”.

W piątek i sobotę koledzy z Danii zorganizowali delegacjom zagranicznym zwiedzanie Kopenhagi i innych ciekawych miejsc. Podczas tego zwiedzania miałem możliwość prowadzenia rozmów z kolegami z Niemiec w sprawie wznowienia „Placement Programme” oraz z przedstawicielami Sekcji IPA Chorwacja, którzy zwrócili się do mnie z propozycją nawiązania współpracy pomiędzy naszymi Sekcjami na podobnej zasadzie jak z Sekcją IPA Czarnogóra.

W sobotę wieczorem uczestniczyłem w kolacji podsumowującej obchody 60 lecia Sekcji IPA Dania, w której udział wzięli wszyscy goście zagraniczni oraz wielu ważnych gości zaproszonych przez Prezydenta tej Sekcji. W trakcie kolacji wręczyłem kol. Prezydentowi Duńskiej Sekcji IPA okolicznościowy grawerton oraz upominki od Krajowego Zarządu SP IPA. Złożyłem również życzenia na następne lata działalności. Wykorzystując obecność Prezydenta Światowego IPA kol. Pierra-Martina Moulina odbyłem z nim indywidualną rozmowę w temacie wniosków złożonych przez naszą Sekcję na najbliższy Kongres Światowy IPA oraz w sprawie dalszych działań wobec IPA Rosja.

Pobyt w Kopenhadze uważam za bardzo udany, gdyż udało mi się umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Austrii oraz nawiązać nowe kontakty z Sekcją IPA Chorwacja i Islandia, które w niedalekiej przyszłości mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Uno Laas