Działania Tor-Kielce

74

W dniu 8 maja 2022 r. Region Kielce Centrum Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA przeprowadził działania profilaktyczne na Torze-Kielce w Miedzianej Górze.

Podczas trwania giełdy samochodowej na Torze-Kielce
w Miedzianej Górze nasi przedstawiciele tj. Marcin Durnaś, Marcin Grochowski oraz Dawid Korciba w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa omówili zasady z obszaru ruchu drogowego, cyberprzestępczości oraz dotyczące seniorów, których bezwzględnie należy przestrzegać aby paść ofiarą przestępstwa. Ponadto opowiadali o metodach działania oszustów podszywających się pod „wnuczka”, „policjanta” czy też inne osoby. Apelowali, aby pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy lub rzeczy wartościowych osobom nieznanym. Podkreślali, że policjanci nigdy nie uczestniczą w przekazywaniu jakichkolwiek pieniędzy oraz nie proszą o ich użyczenie. Ponadto omówili metody działania oszustów, którzy chcą przy pomocy Internetu wyłudzić dane osobowe.

W godzinach 14.00-18.00 podczas eventu profilaktyczno-integracyjnego, który zorganizował Region Kielce Centrum wspólnie z Automobilklubem Kieleckim na Torze-Kielce w Miedzianej Górze uczestnicy doskonalili techniki bezpiecznej jazdy samochodem, gdzie w programie znalazła się m.in. jazda na trolejach, symulacja poślizgu, próba Stewarta, jazda po płycie poślizgowej, test z okularami „Alcogogle” – symulacja stanu nietrzeźwości oraz trenażer dachowania – symulacja dachowania. Powyższe działania objęły swoim zasięgiem ok. 3000 osób. Event zakończył się wspólną biesiadą plenerową.

Tekst: Paweł Dziopa,

Zdjęcia: Tomasz Królak.