Dziś Święto 32 rocznica powstania Straży Granicznej!

83

16 maja obchodzimy święto Straży Granicznej, powołanej 32 lat temu do ochrony granic Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie formacja liczy ponad 14,5 tys. funkcjonariuszy i zatrudnia 3,3 tysiąca pracowników. Chroni nie tylko granicę Polski, ale jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Na czele formacji stoi Komendant Główny Straży Granicznej. Jest on centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W strukturze Straży Granicznej znajduje się Komenda Główna, pełniąca funkcję nadzorująco-koordynującą. Podlega jej 9 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Na terytorium całego kraju funkcjonuje 95 placówek Straży Granicznej i 2 dywizjony.

Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz emerytom i rencistom Straży Granicznej najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności za Państwa wkład w ochronę granic Rzeczypospolitej.