„Europejska Stolica Kultury – wezwania dla służb bezpieczeństwa publicznego” międzynarodowa konferencja IPA w Rumunii

103

W dniach 16 – 20 listopada 2022 roku w Timişoarze w Rumunii odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Europejska Stolica Kultury – wezwania dla służb bezpieczeństwa publicznego”. Problematykę związaną z zabezpieczeniem wydarzeń w ramach „Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu oraz podczas innych zabezpieczeń realizowanych na terenie Dolnego Śląska przedstawili przedstawiciele IPA z Wrocławia – nadkom. Bartłomiej Majchrzaka – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podkom. Andrzej Arent ze Sztabu Policji KWP we Wrocławiu.

Timişoara została wybrana jako Europejska Stolica Kultury w 2023. Władze miasta oraz przedstawiciele służb porządku publicznego w Rumunii wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakim jest zabezpieczenie tego rodzaju przedsięwzięcia zorganizowali międzynarodową konferencje. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Rumunia. Oprócz przedstawiciela IPA z Polski w przedsięwzięciu uczestniczyli członkowie IPA z Bułgarii, Cypru, Niemiec, Grecji, Macedonii Północnej, Macedonii, Serbii i Rumunii. W seminarium oprócz policjantów brali udział również Prezydent miasta Timişoara, przedstawiciele władz lokalnych i służb oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii. W trakcie Międzynarodowego Seminarium polscy funkcjonariusze mieli możliwość zaprezentowania problematyki związanej z zabezpieczeniem wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Kultury, która miała miejsce w 2016 roku we Wrocławiu oraz podzielić się wiedzą związaną z zabezpieczeniem innych imprez masowych i zgromadzeń, które obywały się w ciągu minionych lat na terenie województwa dolnośląskiego. Organizatorzy zadbali również o bogaty program dodatkowy, który odkrył przed uczestnikami bogactwo kulturalne Timisoary i Rumunii.

TEKST: ANDRZEJ ARENT

ZDJĘCIA: BARTŁOMIEJ MAJCHRZAK