Fundamental Rights

70

W dniach 12-16 czerwca 2023 roku w miejscowości Brdo w Słowenii odbyło się szkolenie w ramach CEPOL obejmujące zagadnienia praw podstawowych i etyki w Policji „Fundamental Rights”. Nie mogło na nim oczywiście zabraknąć reprezentantów polskiej Policji, wśród których znalazł się nadkom. Bartłomiej Majchrzak – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw Ochrony Praw Człowieka i Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Policji z: Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Włoch, Słowenii, Łotwy, Chorwacji, Rumunii, Litwy, Włoch, Węgier, Portugalii, Cypru, Malty, Niemiec, Austrii, Turcji oraz Polski. Wśród uczestników odnaleźli się również członkowie IPA. Szkolenie było więc również okazją do zadzierzgnięcia więzów przyjaźni.

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak