Historia IPA na świecie

Rodzi się Arthur Troop

Grudzień 1914

Arthur Troop urodził się 15 grudnia 1914 roku w Lincoln w Anglii. Tam spędził dzieciństwo i uczęszczał do miejscowej szkoły. Życie zawodowe rozpoczął jako mechanik, ale szybko zainteresował się innymi dziedzinami. Naukę kontynuował w Ruskin College w Oksfordzie, gdzie otrzymał dyplom z ekonomii i nauk społecznych. W tym czasie ukończył również 3-letnie studium historii Rosji. W 1934 r. otrzymał stypendium na wyjazd do Moskwy i Leningradu. Następnie odbył dwuletnie studia rolnicze w Avoncroft Agricultural College w Vale of Evesham w Worcestershire.

Arthur Troop podejmuje służbę w policji

Czerwiec 1936

19 czerwca 1936 roku Arthur podjął służbę w policji w Lincolnshire. Pełnił tam obowiązki w różnych departamentach, ale specjalizował się w ruchu drogowym. Krótko po drugiej wojnie światowej Arthur podjął się ogromnego zadania założenia organizacji opartej na przyjaźni policjantów z całego świata. Zawsze uważał, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać, a nie walczyć. Wierzył też w pozytywne wartości przyjaźni. W tym czasie był jednak uważany za ekscentryka i spotkał się ze znacznym sprzeciwem ze strony szefa policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Powstaje IPA

1950

W latach 1948-49 Arthur Troop nawiązał kontakt ze swoimi przyjaciółmi z policji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i z zagranicy. W 1949 r. opublikował artykuł w „British Police Review” pod pseudonimem „Aytee”. Niespotykanie duży, pozytywny odbiór artykułu przekonał go, że powinien kontynuować swoje starania. Stowarzyszenia IPA zostało założone 1 stycznia 1950 r. pod esperanckim mottem „Servo per Amikeco” (Służba przez przyjaźń). Arthur Troop został pierwszym sekretarzem generalnym sekcji brytyjskiej. Jego idea związku opartego na rozwoju więzi społecznych, kulturowych i zawodowych pomiędzy członkami, w środowisku wolnym od różnic rangi, płci, rasy, języka czy religii, stała się rzeczywistością.

I Światowy Kongres IPA

Wrzesień 1955

Z pomocą pierwszych pionierów Arthur Troop niestrudzenie zachęcał do zakładania kolejnych sekcji narodowych. Od skromnych początków przesłanie IPA szybko się utrwaliło, a tworzenie nowych sekcji na całym świecie nabrało tempa. Wkrótce pojawiły się sekcje w większości Europy Zachodniej. W 1955 r., na pierwszym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego w Paryżu, Arthur Troop został pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym. Stanowisko to piastował do ustąpienia z powodów osobistych w 1966 r.

Pierwsze sekcje pozaeuropejskie zrzeszone

Marzec 1961

16 marca 1961 r., na nadzwyczajnym Kongresie Światowym w Paryżu, do IPA dołączyły pierwsze sekcje spoza Europy – Kanada i Hongkong.

Na trzecim Światowym Kongresie, który odbył się w Stuttgarcie w Niemczech we wrześniu 1961 r., stowarzyszona z IPA została również pierwsza sekcja afrykańska – IPA Kenia.

Arthur Troop awarded British Empire Medal

Arthur Troop odznaczony Medalem Imperium Brytyjskiego

Czerwiec 1965

Po tym, jak Arthur Troop stworzył to, co stało się największą organizacją policyjną na świecie, nastąpiła zmiana poglądu władz na International Police Association. . Arthur Troop znalazł się na liście odznaczeń z okazji urodzin królowej z 1965 r. Został uhonorowany Medalem Imperium Brytyjskiego, między innymi za pracę nad założeniem IPA. Później otrzymał wiele wysokich wyróżnień z różnych krajów. Były to m.in.: doktorat honoris causa z Kanady; Krzyż Honorowy Prezydenta Republiki Austrii; a po odsłonięciu pomnika Artura Troopa na wielkiej Równinie Węgierskiej w 1998 r. – „Złoty Miecz Węgier”.

Założenie IBZ Gimborn

Październik 1969

Zamek Gimborn w Niemczech mieści Międzynarodowe Centrum Edukacyjno-Konferencyjne IPA i jest powszechnie określany mianem wizytówki stowarzyszenia.

To tutaj odbywają się profesjonalne seminaria, konferencje i spotkania w idyllicznym, zalesionym górzystym otoczeniu, około 50 km na wschód od Kolonii w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

IBZ Gimborn zostało założone 25 października 1969 roku przez grupę kierowaną przez Güntera Kratza, Hansa Jansena i Theo Leendersa. Skorzystali z okazji, by wynająć zamek od barona von Fürstenberga. Rozpoczęto prace adaptacyjne w głównym budynku i nieczynnej miejscowej szkole podstawowej. Seminaria początkowo odbywały się w pobliskim Dürhölzen.

Gimborn zostało oficjalnie otwarte w 1971 roku w obecności Willi Meyera – Ministra Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii.

Wybrano pierwszą kobietę na członka PEB (Stałego Biura Wykonawczego)

Maj 1982

W 1982 roku wybrano pierwszą kobietę na członka PEB IPA, późniejszego Międzynarodowego Biura Wykonawczego (Prezydium Zarządu). Była to Phyllis Nolan z irlandzkiej sekcji IPA.

Służyła przez 12 lat, początkowo jako drugi, a następnie pierwszy wiceprezydent.

Phyllis pełniła również funkcję prezydenta irlandzkiej sekcji IPA, a obecnie jest Przewodniczącą Regionu 4 tej sekcji oraz kierownikiem IPA House’u w Dublinie.

Utworzenie Międzynarodowego Centrum Administracyjnego

Wrzesień 1987

W 1986 roku, w związku z rosnącą liczbą członków Stowarzyszenia, zidentyfikowano zapotrzebowanie na stałą kadrę. Uznano, że przenoszenie administracji z sekcji do sekcji będzie coraz trudniejsze, a tak było w dotychczasowej praktyce. W związku z tym w Wielkiej Brytanii w 1987 r. w siedzibie głównej Sekcji UK utworzono stałą centralę.

Znajdują się tam również archiwa Stowarzyszenia, których zapisy sięgają początków, kiedy nasz założyciel – Arthur Troop – po raz pierwszy zaczął nawiązywać kontakty.

Arthur Troop otrzymuje nagrodę IPA World Police Prize

Październik 1995

Po przejściu na policyjną emeryturę w 1966 roku Arthur Troop nadal pragnął pomagać innym. Podjął kolejne wyzwanie – karierę w Departamencie Usług Społecznych Lincolnshire, jako wizytator domowy dla niewidomych. Ponownie zdobył krajowe uznanie za swoją działalność charytatywną, polegającą na dostarczaniu psów-przewodników. Nawet podczas swojej późniejszej choroby Arthur wraz z żoną Marjorie nadal prowadzili Stamford Blind Club (klub dla niewidomych w Stamford).

Jako członek z urzędu Międzynarodowego Komitetu (Stałego Biura Wykonawczego), Arthur nadal uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach, na których jego rady ceniono i brano pod uwagę. Na XI Światowym Kongresie w 1985 roku został pierwszym laureatem Złotego Medalu Stowarzyszenia. Na 26. konferencji IEC w Wiedniu w 1995 r. Arthurowi przyznano Światową Nagrodę Policyjną IPA.

Arthur Troop umiera

Listopad 2000

Pomimo poważnego stanu zdrowia, Arthur przygotowywał się do Światowego Kongresu Stowarzyszenia z okazji jego 50-lecia, który odbył się w Bournemouth w Wielkiej Brytanii w maju 2000 roku. Jej Królewska Wysokość Księżniczka Anna była obecna na ceremonii otwarcia i oddała hołd „… człowiekowi z Lincolnshire, za bezpardonowe realizowanie trudnego zadania utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji poprzez Służbę przez Przyjaźń „. Jej Królewska Wysokość dodała:” … Arthur Troop przeszedł przez wiele przeciwności, izolacji i braku zainteresowania ze strony wyższych szczebli niż kiedykolwiek moglibyśmy sobie wyobrazić ” .

22 czerwca 2000 roku Arthur i Marjorie obchodzili 60. rocznicę ślubu. Niestety po długiej chorobie Arthur zmarł w czwartek 30 listopada 2000 roku.

Arthur był zwykłym brytyjskim policjantem z marzeniem, który osiągnął swoje cele, zakładając największą na świecie organizację policyjną.

Obchody 60-lecia

Czerwiec 2010

W ramach programu przedsięwzięć z okazji 60. rocznicy IPA, sekcja brytyjska zorganizowała Dzień Otwarty w Domu Arthura Troopa w Nottingham, a członkowie International Administration Centre (Międzynarodowego Centrum Administracyjnego – biura IPA) z przyjemnością otworzyli biuro dla zwiedzających.

W ciągu dnia przybywał stały strumień członków IPA, którzy korzystali z okazji, aby porozmawiać z Wendy, Lesley i Stephenem, pracownikami IAC.

Oprócz wielu gości z Wielkiej Brytanii, byli też „ipowcy” z Mołdawii, Niemiec i cały zarząd Holenderskiej Sekcji IPA.

Słynny Trent Bridge Cricket Club udostępnił miejsce na cele specjalne IPA, w tym na sprzedaż czapek policyjnych i innych pamiątek, gromadzonych przez lata w Domu Arthura Troopa, a dochód przeznaczony został na cele charytatywne fundacji COPS. Dostępne były wycieczki po terenie klubu krykieta, do ratusza i centrum miasta, a dzień zakończyła przyjemna potańcówka.

2018

Liczba członków IPA to prawie 360 tys. Sekcje narodowe istnieją w 65 krajach na całym świecie, a kolejne są tworzone. Byliśmy świadkami stałego rozwoju tego, co stało się niekwestionowaną główną organizacją policyjną na świecie, zarówno pod względem liczby członków, jak i wpływów.

Podstawowe idee Arthura Troopa pozostają aktualne do dziś.

tłumaczenie: Krzysztof Kapturski