“Honorowi bez granic” zapraszają na Akcję Krwiodawstwa – 8 września br.

39

ZO NSZZ FSG NwOSG serdecznie zaprasza na Akcję Krwiodawstwa w dniu 8 września 2022 roku, która będzie zorganizowana na terenie Oddziału przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie. Pobór krwi zabezpiecza Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Pobór krwi odbywać się będzie w mobilnym ambulansie w godz. 9.00 – 13.30 do którego zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy, pracowników jak i mieszkańców Warszawy. Wejście główną bramą oddziału.

Dla dawców zapewniamy poczęstunek oraz gadżety.

Akcję wspierają: IPA KGSG, Alicja Cichawa – Nmedia