I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych i Sympatyków o Puchar Komendanta Głównego Policji i Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

170

R E G U L A M I N

I Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych i Sympatyków o Puchar Komendanta Głównego Policji i Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ” z okazji Dnia Weterana RP

 1. CEL ZAWODÓW:
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii mundurowej OPEN i kobiet, kategorii najlepszy policjant i policjantka, najlepszy Weteran RP, najlepszy zawodnik IPA, najlepszy sympatyk w kategorii OPEN i kategorii kobiet;
 • wsparcie finansowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach;
 • popularyzacjasportu strzeleckiego;
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich;
 • konsolidacjaśrodowisk mundurowych, Weteranów oraz sympatyków służb mundurowych RP i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • rywalizacja sportowa.
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 • Biuro Komunikacji Społecznej KGP;
 • Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP;
 • Region Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
 • Centralny Wojskowy Klubu Sportowy „Legia Warszawa” Sekcja Strzelecka;
 • Zarząd Główny NSZZ Policjantów;
 • Zarząd Wojewódzki Pracowników Cywilnych KGP;
 • Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
 • 23 maja 2023 roku;
 • strzelnica Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia Warszawa”

Rembertów-Poligon;

 • godz. 9.30 – 10.00 – zgłoszenie zawodników do zawodów w kategorii mundurowej;
 • godz. 10.15 – 10.30 – odprawa techniczna na strzelnicy;
 • godz. 10.45 – 13.30 – rozpoczęcie strzelań dla kategorii mundurowej;
 • godz. 14.00 – 15.00 – uroczyste zakończenie zawodów w kategorii mundurowej i uroczysta ceremonia rozdania pucharów, medali i nagród;
 • godz. 15.00 – 15.15 – zgłoszenie zawodników do zawodów w kategorii „Sympatyk”;
 • godz. 15.15 – 15.30 – odprawa techniczna na strzelnicy;
 • godz. 15.45 – 17.30 – rozpoczęcie strzelań w kategorii „Sympatyk”;
 • godz. 18.00 – 18.30 – uroczyste zakończenie zawodów w kategorii „Sympatyk” i ceremonia wręczania pucharów, medali i nagród.
 1. UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Do udziału w zawodach uprawnieni są zaproszeni indywidualni zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie.

Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości
min. 50 PLN od uczestnika w kategorii mundurowej oraz min. 100 PLN od startującego zawodnika w kategorii „Sympatyk”. Zebrana przez organizatorów kwota w całości zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 1. BROŃ I AMUNICJA:

W zawodach broń i amunicję zabezpiecza organizator. Nie dopuszczone jest korzystanie z broni własnej!!!

Przestrzeliny będą kalibrowane kalibromierzem 9 mm.

 1. KONKURENCJA W KATEGORII MUNDUROWEJ

1 Konkurencja Pistolet Centralnego zapłonu 5

 • Cel: Tarcza TS – 4;
 • Odległość: 15 m;
 • Postawa strzelecka: stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 5 strzałów bez strzałów próbnych;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy, limit czasu 1 minuta.

2 Konkurencja Karabin Centralnego zapłonu 5

 • Cel: Tarcza TS – 4 ;
 • Odległość: 25 m;
 • Postawa strzelecka: stojąc z wolnej ręki;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 5 strzałów bez strzałów próbnych;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy, limit czasu 1 minuta.

3 Konkurencja Snajper 5

 • Cel: Tarcza TS 9 ( Francuz );
 • Odległość: 50 m;
 • Postawa strzelecka: leżąc z podpórki;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 5 strzałów bez strzałów próbnych;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy, trafienie w mydełko punktowane za 10 limit czasu 3 minuty.

4 Konkurencja TRAP 5

 • Postawa strzelecka: stojąc;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 5 strzałów bez strzałów zmieniając stanowiska;
 • Punktacja; rzutek trafiony 10 pudło 0.
 1. KONKURENCJA DLA KATEGORII „SYMPATYK”:

1 Konkurencja Pistolet Centralnego zapłonu 10 z 13

 • Cel: Tarcza TS – 4;
 • Odległość: 10 m;
 • Postawa strzelecka: stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 3strzały próbne i 10 strzałów z 13 strzałów liczone będzie 10 najlepszych;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy, limit czasu 1 min 3 strzały próbne;
 • 5 minut 10 strzałów ocenianych.

2 Konkurencja Karabin Centralnego zapłonu 10 z 13

 • Cel: Tarcza TS – 4;
 • Odległość: 25 m;
 • Postawa strzelecka: stojąc z wolnej ręki;
 • Opis konkurencji: strzelec oddaje 3strzały próbne i 10 strzałów z 13 strzałów liczone będzie 10 najlepszych;
 • Punktacja; zgodna z punktami na tarczy, limit czasu 1 min 3 strzały próbne;
 • 5 minut 10 strzałów ocenianych.
 1. KLASYFIKACJA I KONKURENCJE ZAWODÓW:

Mundurowa:

indywidualna OPEN i kobiet,

indywidualna Policja kobiet i mężczyzn,

indywidualna Weteranów oraz indywidualna IPA.

Miejsce zawodnika (zawodniczki) określa suma punktów uzyskanych w czterech konkrecjach

Sympatyk”:

indywidualna kobiet i mężczyzn.

Miejsce zawodnika (zawodniczki) określa suma punktów uzyskanych w dwóch konkrecjach .

NAGRODY zostaną wręczone w każdej kategorii za miejsca 1-3

Protesty (zgłaszane ustnie sędziom oceniającym) rozstrzygane będą natychmiast,
przed podpisaniem metryczki przez zawodnika.

Decyzja sędziego głównego zawodów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. ZGŁOSZENIA: zgłoszenia do zawodów prosimy składać do dnia 22 maja br.:

telefonicznie: 725 211 165, lub na e-mail: ipa.pulkownik@o2.pl.

W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych proszę kontaktować się
z Kierownikiem zawodów Andrzejem Kuczyńskim tel. kom.: 725 211 165.

 1. SKŁAD SĘDZIOWSKI:

Kierownik Zawodów – Andrzej Kuczyński (SGW IPA);

Sędzia Główny Zawodów Patryk Lejda (Sekcja Strzelecka CWKS „Legia”);

Sędzia – Paweł Zbroja (IPA);

Sędzia – Hubert Skrzypczak – (IPA CBŚ);

Sędzia – Artur Szlawski – (IPA CBŚ);

Sędzia – Piotr Kisieliński – (IPA);

Sędziowie stanowiskowi i oceniający zostaną powołani z Sekcji Strzeleckiej CWKS „Legia” oraz SGW IPA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS.

Uczestnicy startujący w konkurencji charytatywnej biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Zalecamy ubezpieczenie indywidualne uczestników strzelania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kierownik Zawodów Sędzia Główny Zawodów

Andrzej KUCZYŃSKI Patryk LEJDA