Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Srebrnego im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

67

16 października br. odbyła się 7. już inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Srebrnego im. prof. Michała Iwaszkiewicza, który działa przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Powstanie UTW to pomysł, Prof. Michała Iwaszkiewicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Przewodniczącego Regionu IPA Poznań E.

USW jest jedynym w Polsce, a prawdopodobnie na świecie, uniwersytetem trzeciego wieku skupiającym głównie emerytów służb mundurowych( zarówno f-szy jak i pracowników).

Niezwykle ważne w działalności USW jest podtrzymywane więzi wśród seniorów mundurowej grupy zawodowej, a także upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych użytecznych dla tego środowiska.

Autor: Bożena Nowicka