IPA „Beskid” Limanowa zorganizował spotkanie integracyjne dla wszystkich naszych członków i sympatyków.

163

W dniach 10-12 marca 2023 roku Zarząd Międzynarodowego Stow. Policji Reg. IPA „Beskid” Limanowa zorganizował dla wszystkich naszych członków i sympatyków w Pensjonacie „Wolski” w miejscowości Mizerna spotkanie integracyjne. W spotkaniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym były Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. spoczynku dr Robert Częścik czy też Prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Aleksander Szymański.

Podczas tej imprezy pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę członka naszego Regionu kolegę Tomasza Struga, któremu z tej okazji były Komendant Powiatowy Policji w Limanowej insp. w st. spoczynku Ryszard Kozera wręczył szablę oficerską. Odczytał on również adres okolicznościowy adresowany do kolegi Tomasza Struga od Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego Pana inż. dra Henryka Majewskiego.

W imieniu Zarządu Międzynarodowego Stow. Policji Reg. IPA „Beskid” Limanowa wręczono również figurę św. Michała Archanioła Panu insp. dr Robertowi Częścik, a oficerską szablę zasłużonemu członkowi dla Sekcji Polskiej IPA Panu Józefowi Siwoń.

Spotkanie to przebiegało w miłej atmosferze przy dźwiękach góralskiej kapeli a goście bawili się wyśmienicie do samego rana.

Tekst Ryszard Kozera

Zdjęcia Jerzy Włodarczyk