IPA Lublin i ZT NSZZP KWP w Lublinie wspierają policjantów

54

Od marca 2020 r., wszystkie służby ratownicze (w tym i Policja) w Polsce i na całym świecie zmagają się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tej trudnej sytuacji wiele związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych stara się w miarę swoich możliwości wesprzeć ich działania.

 Prezydium Lubelskiej GW IPA wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZP KWP w Lublinie i Regionem IPA Lublin również włączyli się w te działania. W maju br., w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie, te trzy organizacje przeznaczyły środki finansowe na zakup materiału do wykonania maseczek ochronnych dla policjantów garnizonu lubelskiego.

Z przekazanych środków zakupiono 2 bele materiału, z którego Panie krawcowe Wydziału Zaopatrzenia oraz kobiety z Zakładu Karnego w Zamościu uszyły ponad 3600 sztuk ochronnych maseczek bawełnianych. Maseczki zostały przekazane do jednostek terenowych garnizonu lubelskiego, dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Mamy nadzieję, że przekazane  środki ochrony osobistej podniosą poziom bezpieczeństwa policjantów pełniących służbę w tych trudnych czasach.

 Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik