IPA Polska na Mistrzostwach Polski w Koluchstylu Służb Mundurowych

44

W dniu 13 kwietnia 2024 roku, w Kleosinie k/Białegostoku odbyły się  „III Mistrzostwach Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych”. W zawodach udział wzięli funkcjonariusze różnych służb mundurowych (Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej i uczniowie szkół mundurowych) z całej Polski – w tym również członkowie naszego Stowarzyszenia.

Koluchstyl to sztuka walki, która stanowi połączenie judo, jujitsu, sumo i zapasów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że twórcą tego stylu walki jest Pan Wiesław Koluch, który 15 lat temu opracował ten styl i przez ten czas rozpropagował go w ponad 60 krajach świata. Pan Wiesław jest Prezydentem Światowej Organizacji Koluchstyl.

W tym roku IPA Sekcja Polska była współorganizatorem tego sportowego wydarzenia, a reprezentował ją Wiceprezydent kol. Radosław Skubina. Organizator zaprosił także kol. Piotra Bohatera z IPA Wrocław. W uroczystym rozpoczęciu Turnieju – oprócz najważniejszych osób na mistrzostwach czyli zawodników, trenerów i kibiców – wzięli udział m.in. Wojewoda Podlaski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk, przedstawiciele miejscowego samorządu oraz inni znamienici goście zaproszeni przez organizatorów.

Koluchstyl jest „szybką” dyscypliną sportową, gdyż dwie lub trzy rundy przeważnie nie trwają dłużej jak 2-3 minuty, a niekiedy kończą się po kilkunastu sekundach. Jest to jedna z najmniej kontuzyjnych sztuk walki, a stosowane techniki walki mogą być bardzo przydatne dla policjantów podczas służby patrolowej, wtedy gdy występuje konieczność użycia technik interwencyjnych.

Po emocjonujących, zaciętych i intensywnych walkach rozegranych w sześciu kategoriach wagowych dla mężczyzn i w trzech dla kobiet nastąpiła uroczysta chwila wręczania pucharów, dyplomów i nagród w poszczególnych kategoriach wagowych. Puchary wręczał Pan Wiesław Koluch i Igor Parfieniuk w asyście zaproszonych gości. Puchary dla najaktywniejszego zawodnika i zawodniczki ufundowane przez IPA Sekcja Polska wręczył Wiceprezydent kol. Radosław Skubina.

Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w III Mistrzostwach Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych” !!!.

Tekst: Radosław Skubina

Zdjęcia: Organizatorzy