IPA Polska na Mistrzostwach Polski w Koluchstylu Służb Mundurowych

72

W dniu 22 kwietnia 2023 roku, w Kleosinie k/Białegostoku odbyły się  „II Mistrzostwach Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych”. Prawie 100 funkcjonariuszy różnych służb mundurowych (Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej i uczniów szkół mundurowych) z całej Polski – w tym również członkowie naszego Stowarzyszenia – rywalizowało z sobą na matach. Koluchstyl to sztuka walki, która stanowi połączenie judo, jujitsu, sumo i zapasów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że twórcą tego stylu walki jest Pan Wiesław Koluch, który 15 lat temu opracował ten styl i przez ten czas rozpropagował go w ponad 60 krajach świata. Pan Wiesław jest Prezydentem Światowej Organizacji Koluchstyl.

Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik został zaproszony na Mistrzostwa jako gość honorowy tej sportowej imprezy. Organizator zaprosił także kol. Piotra Bohatera z IPA Wrocław. W uroczystym rozpoczęciu Turnieju – oprócz najważniejszych osób na mistrzostwach czyli zawodników, trenerów i kibiców – wzięli udział m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł Mieczysław Baszko, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Robert Szewc, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk, przedstawiciele miejscowego samorządu oraz inni znamienici goście zaproszeni przez organizatorów.

Koluchstyl jest „szybką” dyscypliną sportową, gdyż dwie lub trzy rundy przeważnie nie trwają dłużej jak 2-3 minuty, a niekiedy kończą się po kilkunastu sekundach. Jest to jedna z najmniej kontuzyjnych sztuk walki, a stosowane techniki walki mogą być bardzo przydatne dla policjantów podczas służby patrolowej, wtedy gdy występuje konieczność użycia technik interwencyjnych.

Po emocjonujących, zaciętych i intensywnych walkach rozegranych w sześciu kategoriach wagowych dla mężczyzn i w trzech dla kobiet nastąpiła uroczysta chwila wręczania pucharów, dyplomów i nagród w poszczególnych kategoriach wagowych. Puchary wręczał Pan Wiesław Koluch i Igor Parfieniuk w asyście zaproszonych gości oraz nadinsp. Robert Szewc, który wręczył puchar dla najlepszego zawodnika Mistrzostw, natomiast puchary dla najaktywniejszego zawodnika i zawodniczki ufundował i wręczył Prezydent Sekcji Polskiej kol. Piotr Wójcik.

Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w II Mistrzostwach Polski w Koluchstyl Służb Mundurowych” !!!.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Organizatorzy