IPA Polska wspiera dzieci z Ukrainy

71

Od pierwszych dni bezprawnej agresji Rosji na Ukrainę, wszystkie struktury terenowe Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) starają się na różne sposoby wspierać zarówno uchodźców z tego państwa, jak też wysyłać pomoc humanitarną na Ukrainę.

W ostatnim czasie dzięki zaangażowaniu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA kol. Piotra Wójcika oraz Przewodniczącego Regionu IPA Chełm kol. Grzegorza Worlickiego udało się pozyskać 10 sztuk używanych komputerów przenośnych (laptopów). Sprzęt ten – z przeznaczeniem dla dzieci z ukraińskich sierocińców przebywających w Polsce – przekazała firma „CEMEX Polska Sp. z o. o.”.

Komputery zostały odebrane z siedziby ww. firmy w Chełmie od Członka Zarządu darczyńcy Pana Tadeusza Radzięciaka, który jest także osobą posiadającą tytuł honorowy „Zasłużony dla IPA SP”, a następnie przekazane Panu Dyrektorowi Hotelu „Zamek Janów Podlaski”, pod którego opieką, w internacie w Siedlcach, znajdują się dzieci z ukraińskich sierocińców, przywiezione do Polski po wybuchu wojny. Przez dłuższy czas dzieci te przebywały w gościnnych progach ww. hotelu w Janowie Podlaskim, a obecnie zostały umieszczone (przez Fundację Leny Grochowskiej) właśnie w internacie w Siedlcach, gdzie mają lepsze warunki do nauki i integracji z dziećmi z Polski.

W najbliższym czasie, sprzęt komputerowy zostanie przekazany bezpośrednio dzieciom, aby mogły wykorzystać go do pogłębiania wiedzy i rozwoju osobistego.

Nie zapominamy, że wojna Ukrainy z rosyjskim agresorem trwa nadal, uchodźcy wciąż przyjeżdżają do naszego kraju, a rosyjskie bomby cały czas spadają na bezbronnych cywili. Dlatego też Sekcja Polska IPA nie ustaje w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy zarówno wysyłając dary na teren Ukrainy, jak też wspierając Ukraińców przebywających na obszarze Polski w myśl naszego motto „Servo per amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Grzegorz Worlicki