IPA Region Olsztyn pomaga Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynku.

116

„Servo per Amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”. Ta dewiza przyświeca nam nie tylko podczas zawodów sportowych, w których uczestniczymy ale także w życiu codziennym.

W dniu 24 marca 2020 roku dotarł do nas apel grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. Szkoła w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju i potrzebą zapewnienia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół napotyka na problemy w możliwości prowadzenia takiej nauki. Wynikają one m. in z potrzeb uczniów szkoły, którzy nie mogą uczestniczyć w tak prowadzonych zajęciach choćby z powodu nie posiadania w domu komputera lub ich niedostatecznej ilość w rodzinach wielodzietnych.

Na apel taki odpowiedział członek naszego stowarzyszenia legitymujący się tytułem Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA – Maciej Sobierajski, właściciel Zakładu Usługowo-Budowlanego w Klebarku Małym koło Olsztyna. Postanowił przekazać swój własny zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, zestaw głośników, klawiatura, myszka) będący po przeglądzie technicznym i niezbędnej dezynfekcji. Zestaw ten dostarczyliśmy więc osobiście do wspomnianej szkoły. Na ten komputer czekał już z niecierpliwością jeden z uczniów tej placówki, który dzięki temu będzie miał możliwość pobierania zdalnej nauki.

Czas płynie a my nadal pomagamy. Kilka dni później Maciej Sobierajski zapalony płetwonurek, przekazał nam następne urządzenie – laptop. Darczyńcą w tym przypadku był Grzegorz Maksymiuk z Akademickiego Klubu Płetwonurków „SKORPENA” z Olsztyna. Komputer ten dostarczyliśmy do szkoły bez zbędnej zwłoki. Mamy nadzieję, że czasie ogłoszonej pandemii nowy użytkownik tego urządzenia ze swojego miejsca zamieszkania będzie mógł zdobywać upragnioną wiedzę, będzie mógł się cieszyć zdalnym kontaktem ze szkołą i rówieśnikami. Cieszymy się, że w tych trudnych czasach choćby takim skromnym gestem możemy pomóc osobom będącym w potrzebie.

Przemysław Smoliński