IPA Region Olsztyn zorganizowało akcję oczyszczenia plaży miejskiej w Olsztynku.

52

W dniu 07 czerwca 2024r roku, na prośbę Urzędu Miasta w Olsztynku, IPA Region Olsztyn zorganizowało akcję oczyszczania plaży jeziora Jemiołowskiego. Akcja miała na celu uprzątnięcie plaży miejskiej oraz terenu znajdującego się w jej najbliżej okolicy, usunięcie z dna jeziora śmieci oraz niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu kąpiących się a także przygotowanie do bezpiecznego użytkowania plaży i kąpieliska przez mieszkańców w okresie letnim.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), posiadacze honorowego tytułu „Zasłużony dla SP IPA” Maciej Sobierajski, Cezary Barszczewski i Jacek Festorowski, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Olsztynku. Za bezpieczeństwo akcji odpowiadali funkcjonariusze Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej w Olsztynku.

Nasi płetwonurkowie oczyścili dno plaży, wyłowili z wody butelki, szkło, różne elementy metalowe oraz inne niebezpieczne przedmioty. Udało się im także odnaleźć telefon komórkowy „utopiony” kilka dni temu przez jednego z mieszkańców Olsztynka. Młodzież biorąca udział w wydarzeniu zbierała w tym czasie śmieci z terenu przyległego do plaży. W ten sposób wspólnie przygotowaliśmy ją do bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców Olsztynka oraz odwiedzających miasteczko gości. Cała akcja była też okazją do wspólnej integracji. Urząd Miasta w Olsztynku oraz Nadleśnictwo Olsztynek przygotowały dla wszystkich drobny poczęstunek oraz możliwość upieczenia kiełbasek na ognisku.

W trackie spotkania miała także miejsce szczególna uroczystość. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Przemysław Smoliński uhonorował wręczeniem legitymacji „Zasłużony dla SP IPA’ na następną kadencję Cezaremu Barszczewskiemu i Maciejowi Sobierajskiemu. Ponadto Maciejowi Sobierajskiemu wręczono „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska” w podziękowaniu za szczególne i ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność statutową naszego stowarzyszenia.

Była to kolejna nasza akcja mająca na celu budowanie świadomości wśród społeczeństwa o tym jak ważna jest otaczająca nas przyroda, bo przecież Mazury to cud natury.

Tekst: kol. Przemysław Smoliński

Foto: „Zasłużony dla SP IPA” kol. Jacek Festorowski, Urząd Miasta w Olsztynku, kol. Przemysław Smoliński