IPA Świeci Przykładem

45

Przedstawiciele IPA Kalwaria Zebrzydowska, oraz Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze 07grudnia 2022 roku przekazali Szkole Podstawowej   z terenu Gminy Przeciszów kamizelki odblaskowe w ramach akcji Świeć Przykładem. W trakcie prelekcji przybliżone zostały dzieciom  zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły, oraz zwrócono uwagę na potrzebę noszenia elementów odblaskowych.

Celem akcji jest:
– uświadomienie  dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły;
– przybliżenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– propagowanie stosowania elementów odblaskowych;
– zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza dzieci;
– uświadomienie dorosłych: wychowawców , opiekunów, rodziców o  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

Servo Per Amikeco

Andrzej Kozioł