Irlandzka przygoda polskiego policjanta, polska przygoda irlandzkiej funkcjonariuszki

298

W ramach programu IPA Placement Programme, w dniach 13 – 24 października 2013r. asp. Ryszard Figura – funkcjonariusz Komendy Miejskiej policji w Jeleniej Górze uczestniczył w stażu w miejscowości Cork w irlandzkiej Policji zwanej Garda Síochána. W trakcie odbytego stażu miał możliwość poznać pracę funkcjonariuszy z rożnych wydziałów m. in. prewencji, ruchu drogowego, dochodzeniowego i specjalnego wydziału, w którym pełnią służbę uzbrojeni Policjanci.

Irlandzcy, umundurowani Policjanci nie noszą do służby broni, jedynie poza „wydziałem uzbrojonym” i funkcjonariuszami pionu kryminalnego. Miał możliwość poznać ich zwyczaje, prawo, a także, jako obserwator, uczestniczyć przy podejmowanych przez nich interwencjach oraz być uczestnikiem rozprawy sądowej, która jak się okazało odbywa się na zupełnie innych zasadach niż w Polsce, a mediacje pomiędzy stronami postępowania odbywają się „na żywo”.   W ramach stażu odwiedził również pobliskie komisariaty policji, gdzie został zapoznany ze specyfiką ich służby. W trakcie pobytu poznał wielu policjantów, przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców Cork. Pobyt w ramach programu IPA Placement przyczynił się do poszerzenia wiedzy, poznania procedur policyjnych stosowanych w Irlandii, programów prewencyjnych i szkoleniowych, nawiązania nowych kontaktów służbowych i koleżeńskich.

          W dniach 3 – 17 listopada br. policjantka z Irlandii Grainnne O’Sulivan odbywała staż w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W pierwszych dniach swojego pobytu była gościem Regionu IPA Wrocław i miała okazję zapoznać się z pracą w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także zobaczyła stadion wrocławski, starówkę i zabytkową część Wrocławia między innymi Ostrów Tumski. W kolejnych dniach przebywała na terenie kotliny jeleniogórskiej gdzie została zapoznana ze specyfiką pracy polskiej Policji, specyfiką regionu oraz z komisariatami policji na terenie powiatu jeleniogórskiego.Między innymi odbyła staż w komisariatach górskich w Karpaczu, Kowarach i Szklarskiej Porębie, w których to jednostkach realizowane są także tzw. policyjne patrole narciarskie. Miała również możliwość poznać zasady współpracy pomiędzy policją a Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, GOPR, Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Straż Miejską w Jeleniej Górze. W dniu 11 listopada wraz z Komendantem Miejskim Policji w Jeleniej Górze wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości oraz w festynie przeprowadzonym z tej okazji na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Spotykałą się z władzami karkonoskich miast i gmin.   Miała możliwość zobaczyć odbywające się zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego policjantów, a także poznać jednostki broni będące na wyposażeniu polskiej Policji. Wzięła rownież udzial w zajeciach z musztry oraz wyszkolenia ogolnopolicyjnego w klasie o profilu policyjnym w ZSTIL w Piechowicach. Podsumowanie pobytu odbyło się w Sali IPA w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, gdzie w trakcie spotkania z Komendantem Miejskim Policji insp. Zbigniewem Ciosmakiem oraz szefem Regionu IPA w Jeleniej Górze mł. insp. Zbigniewem Markowskim został omówiony przebieg stażu oraz wręczono koleżance z irlandzkiej policji okolicznościowe pamiątki z pobytu w Polsce.W trakcie pobytu w kotlinie jeleniogórskiej koleżanka z Irlandii poznała wielu interesujących ludzi, nawiązała nowe przyjaźnie, poznała także walory turystyczne regionu i  wiele karkonoskich tajemnic…