IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach

137

W dniach 25 – 26 maja 2023 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej
w Suwałkach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „ Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wyzwania, ryzyka, rekomendacje.

Do współorganizowania i objęcia Honorowym Patronatem zostały zaproszone Regiony Łomża i Suwałki Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w których imieniu udział wzięli Przewodniczący Regionów Mariusz Kozikowski i Jarosław Wronowski.

W konferencji wzięli udział wykładowcy wielu uczelni z kraju, w tym także Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, którą reprezentowali dr. Piotr Ponichtera i dr. Wiesław Zawadzki. W trakcie konferencji została poruszona w szczególności problematyka kształtowania bezpieczeństwa w Polsce mając na względzie przewidywany kierunek obecnego stanu zagrożenia bezpieczeństwa oraz nasilające się działania destabilizujące ze strony Federacji Rosyjskiej na wschodniej ścianie NATO.

Nawiązane relacje z Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach zwłaszcza z kierunkiem bezpieczeństwa jest dobrym prognostykiem na bliższą współpracę z Regionami IPA w celu poszerzenia wiedzy w zakresie aspektów bezpieczeństwa państwa i krzewienia wiedzy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji.

Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce dr. Andrzeja Sęka inicjatora naszej współpracy i człowieka sympatyzujący z ideą Naszego Stowarzyszenia.

IPA Podlaska Grupa Wojewódzka Region Łomża, Region Suwałki

Tekst. Mariusz Kozikowski

Zdjęcia: Mariusz Kozikowski