JUBILEUSZ – 30 – Lecia KUJAWSKO-POMORSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEKCJA POLSKA

64

W dniu 15 października 2022 roku w hotelu City w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu XXX – Lecia utworzenia

KUJAWSKO-POMORSKIEJ GRUPY WOJWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO

STOWARZYSZENIA POLICJI /International Police Association /Sekcja Polska.

Na uroczysty jubileusz w imieniu Prezesa Kujawsko Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Jerzego Archackiego zaproszono przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którą to reprezentował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski a także wielu policjantów członków IPA z całego województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zaproszonymi gośćmi byli również przedstawicieli władz cywilnych naszego województwa oraz zasłużeni dla Sekcji Polskiej IPA.

W uroczystościach brały udział delegacje policyjne z wielu sekcji międzynarodowych; w tym: Estonii, Litwy, Łotwy i USA jak również z sekcji krajowych na czele z Prezydentem IPA Polska Piotrem Wójcikiem.

Zaproszeni goście zwiedzili Bydgoszcz w tym Stare Miasto wraz z Wyspą Młyńską i Muzeum Wojsk Lądowych.

Na uroczystej gali w hotelu City Prezes KUJAWSKO – POMORSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA Jerzy Archacki przedstawił w obecności160 zaproszonych gości historię powstania IPA wraz z przygotowanym filmem i zdjęciami naszej 30 letniej pracy na rzecz policjantów, którzy odbywali i odbywają praktyki zawodowe w wielu zagranicznych jednostkach Policji między innymi w Niemczech, Irlandii, Anglii, Stanach Zjednoczonych. Nawiązujemy i utrzymujemy stosunki towarzyskie polegające na wzajemnych wizytach w duchu naszego motto SERVO PER AMIKECO co oznacza służyć poprzez przyjaźń.

Nasze działania mają również charakter niesienia pomocy humanitarnej dla zaatakowanej przez agresora rosyjskiego Ukrainy.

W ramach naszego stowarzyszenia współuczestniczymy także w innych przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych , honorowym krwiodawstwie itp.

Następnie Prezes Jerzy Archacki odznaczył i wręczył medale, dyplomy i upominki wielu członkom IPA a także zasłużonym dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,

Uroczysta gala wraz z kolacją zakończyła obchody jubileuszu XXX Lecia powstania KPGW IPA.

Zdjęcia ; Paweł Mazurek.

Tekst ; Krzysztof Warchał.