Jubileusz X- lecia powstania regionu

97

W dniach 07-09.06.2024 roku w Wysowej Zdrój zorganizowaliśmy jubileuszową uroczystość X- lecia powstania regionu, którego przewodniczącym jest nieprzerwanie STANISŁAW SMOLEŃ “STANISŁAW”,i klubu motocyklowego RIDERS OF IPA TARNÓW. Największym sukcesem STANISŁAWA DYNGOSZ “STANLEYA” założyciela regionu i klub, było wprowadzenie nas do międzynarodowej federacji klubów LEMC. Dzieło tworzenia klubu po przejęciu sterów przez SŁAWOMIRA BROTAJ “KIWACZKA”, obecnego prezydenta klubu, nie zwolniło tempa – 15 chapterów w Polsce, 5 chapterów w Rumuni, 1 chapter na Litwie. To w sumie kilkuset braci klubowych.

Nie sposób pominąć faktu że idea założenia klubu motocyklowego oparta jest na założeniu regionu. Nie byłoby RIDERS OF IPA LEEMC POLAND MOTHER CHAPTER TARNÓW bez Regionu RIDERS OF IPA TARNÓW.

Było nam niezmiernie miło, że zaproszenie na naszą uroczystość przyjęło i w niej uczestniczyło wielu znakomitych gości, a w szczególności:

PREZYDENT SEKCJI POLSKIEJ IPA PIOTR WÓJCIK,

PREZES MAŁOPOLSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA ALEKSANDER SZYMAŃSKI,

Przedstawiciele Regionów IPA: Włodawa, Tarnów, Staszów, Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice, Opole, Leszno.

PREZYDENT RIDERS OF IPA LEMC RUMUNIA,

PREZYDENT RIDERS OF IPA LEMC LITWA,

Przedstawiciele Sekcji IPA z ŁOTWY, NIEMIEC, CZECH, SŁOWACJI, RUMUNII i LITWY.

WSZYSCY PREZYDENCI CHAPTERÓW KLUBU RIDERS OF IPA LEMC POLAND, będący jednocześnie przedstawicielami swoich regionów IPA.

Nie sposób wymienić wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych klubów i towarzystw motocyklowych, jak i zaprzyjaźnionych z nami osób nie związanych z motocyklizmem a uczestniczących w obchodach naszej rocznicy. Wszystkim razem i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy.

Cel „SERVO PER AMIKECO” co znaczy „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ” jaki stawiają sobie przed sobą członkowie IPA został osiągnięty. Podczas wspólnej zabawy wymienialiśmy się doświadczeniami, zawieraliśmy nowe przyjaźnie rozmawialiśmy o miejscach następnych spotkań.

Nie obyło się również bez ważnych dla naszej społeczności nadań pełnych barw klubowych prospektom, jak również przyjęcia nowych prospektów w szeregi naszej braci klubowej. Podczas uroczystości nadane zostały medale dla szczególnie zasłużonych członkom IPA- gratulacjom nie było końca.

Tekst: Szczepan Tokarczyk

Foto: Artur Gawle