Jubileusz XXV-lecia działalności Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu

136

26 października 2019 w Szklarskiej Porębie odbył się jubileusz XXV-lecia działalności Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu.

W uroczystych obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Rafał Wolanowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Prezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak, Burmistrz Miasta Piechowice – Jacek Kubielski, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze – mł. insp. Bogumił Kotowski, Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku – mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz, mjr SG Dariusz Matusiak – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, reprezentanci NSZZP woj. dolnośląskiego, delegacje zagranicznych policjantów z Irlandii, Włoch i Walii oraz przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

             Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele Prezydium Sekcji Polskiej IPA, reprezentanci Grup Wojewódzkich SP IPA oraz  Regionów IPA zaprzyjaźnionych z Dolnym Śląskiem.

            Ćwierć wieku istnienia organizacji jest zawsze okazją do podsumowań, ale też zaprezentowania jej dorobku. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się więc od przedstawienia krótkiego rysu historycznego IPA na Dolnym Śląsku i bieżących projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie. Przy tej okazji wręczono okolicznościowe podziękowania dla przedstawicieli urzędów i  instytucji  z którymi DGW IPA współpracuje na co dzień.  Podczas uroczystości w imieniu Ministra Sportu przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego wręczył  naszemu koledze Fryderykowi Orepukowi odznakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki”. Certyfikatami XX-lecia członkostwa w IPA zostali uhonorowani z kolei przedstawiciele Regionu IPA Kłodzko – koledzy Ryszard i Leszek Szczuccy.  Podczas ceremonii Prezydent SP IPA poinformował również, że nasz kolega Tomasz Lewicki z Regionu IPA Głogów zajął 1. miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym IPA organizowanym przez Sekcję Światową IPA  w którym udział wzięło 600 uczestników z 65 krajów.

            25 lat działalności dla organizacji jest perspektywą, która daje asumpt do satysfakcji i jego twórcom, i animatorom jego intensywnej działalności w kolejnych okresach.

                                                                                               Prezes DGW IPA

                                                                                               Bartłomiej Majchrzak