Kamil Kujawski ponownie przewodniczącym Regionu IPA Mogilno

117

We wrześniu 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Region Mogilno. Głównym punktem programu było przeprowadzenie wyborów władz Regionu IPA Mogilno na nową kadencję. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programu zebrania sprawozdawczo-wyborczego, po czym nastąpiło przeprowadzenie wyboru przewodniczącego zebrania.

Zostało złożone sprawozdanie z dotychczasowej działalności Grupy IPA Mogilno oraz omówiono najważniejsze wydarzenia z mijającej kadencji regionu. Następnie nastąpił kulminacyjny punkt zebrania – wybory władz regionu. Obecni na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członkowie IPA – Region Mogilno nie mieli żadnych wątpliwości i w wyniku przperowadzonego głosowania na kolejną kadencję pozostawili Kamila Kujawskiego w roli przewodniczącego. W skład zarządu na nową kadencję wybrano: Kujawski Kamil – przewodniczący Niecikowski Przemysław – sekretarz Wiese Bartosz – skarbnik Mariusz Niecikowski