Komisja Społeczno-Kulturalna IPA organizuje „I Międzynarodowy Konkurs Malarstwa dla Dzieci”!

57

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie dzieci lub wnuki naszych członków w wieku 6-12 lat (od 1-1-2008 do 31-12-2014 roku), pod warunkiem, że jedno z dwóch rodziców lub dziadków albo opiekunów wyrazi zgodę na udział w konkursie, a także na eksponowanie projektów i przyznanie praw do wykorzystania w budowie kalendarzy itp.

Dzieci i wnuki członków IEB oraz członków SCC są wykluczone z konkursu.   Każde dziecko uczestniczące w konkursie musi malować na papierze formatu A4. Można stosować: ołówek, akwarele, temperę, pastel olejny, pastel suchy, farby drukarskie. Do projektów należy dołączyć wypełniony specjalny formularz zawierający pełne imię i nazwisko uczestnika (imię, nazwisko), wiek, adres e-mail rodzica oraz numer telefonu kontaktowego.   Po złożeniu projektu, rodzice automatycznie akceptują wszystkie powyższe warunki określone przez Komisję.   Konkurs trwa od środy 1 kwietnia 2020 r., do niedzieli 30 sierpnia 2020 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie określonym w konkursie.   Każdy uczestnik konkursu będzie miał prawo tylko do dwóch (2) zgłoszeń, a ta sama osoba nie może być zwycięzcą więcej niż jeden raz.   Tematami konkursu są:   1. Policja w pracy 2. Policja i zwierzęta 3. Dzieci świata   W konkursie weźmie udział 3 zwycięzców z każdej kategorii i jeden ogólny zwycięzca.   IEB przewiduje nagrody dla zwycięzców. Będą to prezenty:   – dla zwycięzcy ogólnego: drewniany zestaw kolorów olejnych – dla pierwszego zwycięzcy każdej kategorii: zestaw do malowania akwarelami – dla drugiego i trzeciego zwycięzcy każdej kategorii: blok malarski   Dołączam również formularz zgłoszenia i regulamin (w wersji angielskiej).