Kongres Narodowy Sekcji IPA Rumunia.

98

W dniach 3-6.11.2022 r., w Oradei (Rumunia), odbył się Narodowy Kongres Sekcji IPA Rumunia. Na zaproszenie Prezydium tej Sekcji, udział w nim wzięli przedstawiciele Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr Wójcik oraz Członek Prezydium kol. Adam Mateńko. Oprócz nas w uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele kilku innych sekcji narodowych z: Austrii, Grecji, Serbii, Cypru, Bułgarii, Chorwacji, Słowacji, USA i Mołdawii. Obecny był również Prezydent Światowy IPA kol. Pierre-Martin Moulin oraz Prezes ECOSOC Rumunia kol. Florentin Scaletchi.

Po dotarciu do Oradei, zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku, już w czwartek wieczorem wzięliśmy udział w roboczej kolacji z uczestnikami tego Kongresu, podczas której mogliśmy podjąć merytoryczne rozmowy z przedstawicielami innych sekcji narodowych, w szczególności z Rumunii, Chorwacji, Grecji i Słowacji w zakresie dotychczasowej i dalszej współpracy pomiędzy naszymi sekcjami.

Piątek, był dniem w którym organizatorzy Kongresu postanowili pokazać delegacjom zagranicznym ciekawe obiekty (muzea) i miejsca (Jaskinia Niedźwiedzia) zlokalizowane w niewielkiej odległości od hotelu. Podczas tego wyjazdu mieliśmy możliwość prowadzenia roboczych rozmów ze wszystkimi delegacjami zagranicznymi, które przyjechały do Rumunii.

Natomiast w sobotę rano, w siedzibie władz miasta Oradea odbyła się część oficjalna Kongresu Narodowego Sekcji IPA Rumunia, w której udział wzięli wszyscy goście zagraniczni, przedstawiciele z Regionów IPA Rumunia oraz inni ważni goście zaproszeni przez Prezydium Sekcji rumuńskiej. W trakcie tej gali, Prezydent Sekcji Polskiej IPA otrzymał (z rąk Prezydenta IPA Rumunia) podziękowanie dla IPA Polska za przyjaźń i dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi sekcjami oraz imienny, honorowy medal za działalność na rzecz pogłębiania przyjaźni pomiędzy członkami sekcji IPA Rumunia i IPA Polska. Tego samego dnia wieczorem wręczyliśmy Prezydentowi Sekcji IPA Rumunia kol. Mihai Liviu Tărtăreanu grawerton od Krajowego Zarządu SP IPA oraz zestaw okolicznościowych gadżetów IPA od wszystkich członków naszej sekcji.

W trakcie naszego pobytu w Oradei udało nam się umocnić kontakty z przedstawicielami sekcji narodowych obecnych na przedmiotowym Kongresie, które to kontakty mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy pomiędzy strukturami terenowymi naszego stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Kongresu