Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Kolegów z Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

266

  21 stycznia 2021 roku, w Lublinie, odbyło się robocze spotkanie Prezesa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – kol. Piotra WÓJCIKA i Przewodniczącego Regionu IPA Lublin – kol. Waldemara DZIEDZICA z Prezydentem Miasta Lublin – Krzysztofem ŻUKIEM. W spotkaniu  uczestniczyła również Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin – Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Głównym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy Lubelskiej GW IPA z lubelskim Magistratem oraz przedstawienie propozycji dalszych wspólnych   przedsięwzięć szczególnie w tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym i aktywizacją seniorów z terenu miasta Lublina.

Na zakończenie spotkania, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk: „..w uznaniu za cenny wkład w utrzymanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i regionu oraz podejmowanie licznych przedsięwzięć edukacyjno-prewencyjnych, z podziękowaniem za zaangażowania pracę społeczną na rzecz Mieszkańców Lublina…”, uhonorował kol. Piotra Wójcika i Waldemara Dziedzica Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

            W ramach podziękowania koledzy z IPA przekazali Panu Krzysztofowi Żukowi okolicznościowe gadżety z logotypem naszego Stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Białowąs