Medal „Zasłużony dla SP IPA” dla Prezydenta Miasta Lublin

149

W dniu 7.12.2021 r., w lubelskim Ratuszu, odbyło się spotkanie Prezydenta Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotra WÓJCIKA i Przewodniczącego Regionu IPA Lublin – kol. Waldemara DZIEDZICA z Prezydentem Miasta Lublin – Krzysztofem ŻUKIEM.

Podczas spotkania rozmawiano na temat działalności naszego Stowarzyszenia oraz dotychczasowego współdziałania pomiędzy Lubelską GW IPA, a lubelskim Magistratem. Poruszono również tematykę współpracy międzynarodowej prowadzonej przez lubelski samorząd oraz Sekcję Polską IPA, jak też możliwości organizacji wspólnych przedsięwzięć pomiędzy naszymi instytucjami.

Na zakończenie spotkania, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Piotr Wójcik, realizując uchwałę Krajowego Zarządu SP IPA uhonorował Pana Krzysztofa Żuka medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem w Sekcji Polskiej IPA, a przyznany został na wniosek Regionu IPA Lublin Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA: „..w uznaniu za dotychczasową wieloletnią współpracę z Regionem IPA Lublin, w szczególności w zakresie współorganizacji programów prewencyjnych dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego takich jak: „Jestem bezpieczny”, „Bezpieczna Kobieta” oraz „Bezpieczny Senior, jak też za szerzenie wśród mieszkańców lubelszczyzny idei IPA – Servo per amikeco (służyć poprzez przyjaźń)…”.

Na zakończenie spotkania Prezydent SP IPA przekazał Panu Krzysztofowi Żukowi okolicznościowe gadżety z logotypem naszego Stowarzyszenia.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Waldemar Białowąs