Międzynarodowa Konferencja w Skopje dot. kryzysu migracyjnego

136

W dniach 12–14.11.2021 r., w Skopje (Macedonia Północna), odbyła się Bałkańsko-Adriatycka Międzynarodowa Konferencja IPA dot. „Kryzysu migracyjnego na Bałkanach”. Na zaproszenie Prezydenta Sekcji IPA Macedonia Północna, udział w tej konferencji (jako goście honorowi) wzięła delegacja Sekcji Polskiej IPA w składzie: Prezydent kol. Piotr WÓJCIK oraz Zastępca Sekretarza Generalnego kol. Radosław SKUBINA. Ponadto w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele kilkunastu innych sekcji narodowych m.in. z: Czarnogóry, Niemiec, Rumunii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Izraela i Chorwacji.

Po dotarciu na miejsce zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarzy oraz zakwaterowani w hotelu blisko centrum Skopje. Jeszcze tego samego dnia, wykorzystując wolny czas, w godzinach wieczornych odbyliśmy robocze spotkania z Prezydentem Sekcji Macedonii Północnej w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy naszymi sekcjami oraz z Niemiec i Rumunii w sprawie kontynuowania dotychczasowej współpracy.

Drugiego dnia naszego pobytu – po oficjalnym otwarciu – uczestniczyliśmy w obradach, podczas których „bałkańsko-adriatyckie” delegacje przedstawiły krótkie prezentacje związane z kryzysem migracyjnym. Przedstawiciel Czarnogóry przedstawił prezentację dot. przyszłorocznej „Olimpiady IPA”. Na zakończenie konferencji, delegacja SP IPA otrzymała certyfikat i logotyp tego przedsięwzięcia, a my w podziękowaniu za możliwość udziału w tym wydarzeniu, wręczyliśmy kol. Robertino ACESKI – Prezydentowi Sekcji IPA Macedonia Północna okolicznościowy grawerton od Krajowego Zarządu SP IPA oraz drobne upominki od Prezydium SP IPA. Gadżety IPA przekazaliśmy również delegacjom biorącym udział w tej konferencji.

W trakcie naszego pobytu w Skopje udało nam się nawiązać nowe kontakty z przedstawicielami Sekcji IPA Macedonia Północna oraz umocnić kontakty z przedstawicielami Sekcji IPA Czarnogóra, Niemcy i Rumunia, które mogą przynieść efekty w bezpośredniej współpracy z tymi sekcjami narodowymi.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Piotr Wójcik oraz organizatorzy (IPA Skopje)