Międzynarodowa Konferencja w Skopje (Macedonia Północna)

82

W dniach 8–10.05.2023 r., w Skopje (Macedonia Północna), odbyła się Międzynarodowa Konferencja (wizyta studyjna) pt. „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”, która była jednym z elementów projektu realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finasowania „Azyl i migracja”. Głównym beneficjentem tego projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Sekcja Polska IPA oraz Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego (członka naszego Stowarzyszenia), Prezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik miał możliwość uczestniczenia w tej konferencji, gdzie przedstawił swoją prezentację nt: „Praca przymusowa jako jedna z form wykorzystania w handlu ludźmi, a naruszanie praw pracowniczych – praktyczny aspekt zwalczania handlu ludźmi”. Uczestnikami konferencji byli również: Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., Zastępcy KWP z Wrocławia, Gorzowa Wlkp., i Szczecina, przedstawiciele KGP, KSP, Straży Granicznej i Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz koleżanki i koledzy z Policji Macedonii Północnej, MSW Macedonii Północnej i z OBWE oddział w Skopje. Organizatorem wyjazdu był kol. Grzegorz Sudakow (Przewodniczący Regionu IPA Szczecin), a naszym przewodnikiem po Macedonii Płn., był kol. Jacek Michałkowski z Zachodniopomorskiej GW IPA (7 lat pracował w tym państwie jako funkcjonariusz OBWE).

Pierwszego dnia naszego pobytu konferencję otworzył Komendant Tomasz Trawiński, a następnie do godzin po południowych prelegenci prezentowali swoje wystąpienia. Po krótkim odpoczynku mieliśmy możliwość podziwiać panoramę Skopje z góry położonej tuż obok tego miasta. Drugiego dnia naszego pobytu – od samego rana – do konferencji przystąpili się przedstawiciele różnych służb z Macedonii Płn. (na czele z Dyrektorem Departamentu MSW tego państwa), którzy po wysłuchaniu naszych prezentacji aktywnie włączyli się w merytoryczną dyskusję. Po południu mieliśmy możliwość zwiedzenia centrum miasta oraz krótkiego rejsu stateczkiem po położonego niedaleko stolicy – Kanionu „Matka”.

Trzeci dzień rozpoczął się od wyjazdu do miasta TUTOV, gdzie spotkaliśmy się z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji oraz z funkcjonariuszami OBWE, których biuro terenowe znajduje się w tym mieście. Podczas spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji w imieniu Sekcji Polskiej IPA wręczyłem mu medal okolicznościowy oraz drobne gadżety z logo IPA. Wczesnym wieczorem wróciliśmy do Skopje, gdzie odbyliśmy spotkanie podsumowujące nasz wyjazd studyjny do Macedonii Północnej.

Wyjazd studyjny do Macedonii Północnej umożliwił czynnym funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej poszerzenie swojej wiedzy zawodowej, a członkom IPA ułatwił nawiązanie nowych kontaktów ipowskich, które w przyszłości przełożą się na pogłębienie współpracy pomiędzy Regionami naszych Sekcji narodowych. Pokazał również, że możliwa jest intensywna współpraca pomiędzy stroną służbową, a naszym Stowarzyszeniem w zakresie wykorzystywania wszelkiego rodzaju funduszy europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

Szczególne podziękowania dla kol. Grzegorza Sudakowa za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie tego wyjazdu oraz dla Jacka Michałkowskiego za profesjonalne tłumaczenie naszych prezentacji i rozmów, jak też za pokazanie nam piękna Macedonii Północnej.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy konferencji