Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci

158

4. Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci.

Do udziału w konkursie zaproszonoe są wszystkie dzieci lub wnuki naszych członków, w wieku 6-12 lat (urodzone od 1-1-2012 do 31-12-
2018 r.) pod warunkiem, że rodzic, dziadek lub opiekun wyrazi zgodę zarówno na udział dziecka w konkursie, jak i zezwolenie na
wystawienie nadesłanych projektów i przyznanie praw Międzynarodowemu Zarządowi (IEB) do wykorzystania obrazów w budowie kalendarzy itp.
Każde dziecko biorące udział w konkursie musi malować na papierze formatu A4. Można używać następujących środków: ołówek,
akwarele, tempery, pastele olejne, suche pastele i tusze.
Projektom musi towarzyszyć wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający pełne imię i nazwisko uczestnika (imię, nazwisko).
uczestnika (imię, nazwisko), wiek, adres e-mail rodzica i numer telefonu kontaktowego.
Wraz z przesłaniem projektu rodzice automatycznie akceptują wszystkie powyższe warunki określone przez Komisję.
Termin zakończenia konkursu upływa 15 sierpnia 2024 roku.

Każdy uczestnik będzie ma prawo tylko do dwóch (2) zgłoszeń, a to samo dziecko nie może być zwycięzcą
zwycięzcą więcej niż jednego tematu.

Tematami konkursu są:
1. Samochody policyjne
2. Zwierzęta
3. Przyjaźń

Nagrodami będą
– Dla zwycięzcy ogólnego: prezent o wartości 100 euro
– Dla pierwszego zwycięzcy w każdej kategorii: prezent o wartości 50 euro
– Dla drugiego i trzeciego zwycięzcy w każdej kategorii: upominek o wartości 50 euro.

Wszystkie dzieci otrzymają (pocztą elektroniczną) certyfikat uczestnictwa.
Rysunki zostaną wystawione na tablicy podczas 67. Światowego Kongresu IPA w Ochrydzie w Macedonii Północnej.

Wszystkie rysunki należy zeskanować i przesłać na poniższy adres e-mail do 15 sierpnia.
sierpnia 2024: artsandcultureprojectteam@gmail.com.

Szczegóły w załącznikach.

Servo per amikeco,
Bartłomiej Majchrzak
Zastępca Sekretarza Generalnego
IPA Sekcja Polska