Może FRONTEX to miejsce dla Ciebie?

158

Przez piętnaście lat Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex wspierała kraje europejskie na zewnętrznych granicach Wspólnoty.

Pomagała służbom krajowym w walce z przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, korzystając przez ten czas z ich zasobów: zarówno oficerów jak i sprzętu. To się jednak wkrótce zmieni. Frontex tworzy bowiem stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, który będą współtworzyć funkcjonariusze Frontexu oraz państw członkowskich UE. Ich zadaniem będzie wspieranie krajów UE zmagających się z zagrożeniami na granicach zewnętrznych. Szukamy najlepszych kandydatów do Korpusu Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontexu (kategoria 1).

Poszukujemy osób z doświadczeniem w  organach ścigania oraz innych służbach mundurowych (takich jak służby celne, straż graniczna i przybrzeżna, służby ratownicze, cywilnego zarządzania kryzysowego, wojskowych itd.) pozostających w służbie czynnej lub przeniesionych w stan spoczynku.

Początkowo planujemy nabór ponad 700 kandydatów na oficerów stałego korpusu Frontexu (termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.). Zależnie od posiadanego doświadczenia, mogą oni ubiegać się o stanowiska na trzech szczeblach: podstawowym, średnim lub zaawansowanym.

Korpus będzie wspierać kraje UE w następujących zadaniach:

– kontroli granic lądowych, morskich i powietrznych

– montoringu granic

– zbieraniu i dzieleniu się informacjami na temat sytuacji na granicach UE i poza jej obszarem

– operacjach poszukiwawczo-ratowniczych

– operacjach powrotowych

– zwalczaniu przestępczości transgranicznej, w tym przemytu migrantów, oszustw związanych z fałszowaniem dokumentów i terroryzmu.

Większość funkcjonariuszy korpusu straży granicznej Frontexu będzie nosić mundury, zostanie wyposażona w broń służbową i będzie mogła przeprowadzać weryfikację tożsamości i obywatelstwa, zezwalać lub odmawiać wjazdu do UE oraz patrolować obszar między przejściami granicznymi.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej (w języku angielskim):

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/