Na stażu w węgierskim Encs

75

W dniach 08 – 20 września 2014 r. przebywałem na stażu zawodowym na Wegrzech w miejscowości Encs. Odbył się on w ramach programu Placement Programme, dzięki International Police Association. Moim opiekunem na terenie Węgier był Roland Riczu, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Encs. Do miejscowości Abaújszántó(Północne Węgry), gdzie mieszka Roland, dotarłem po 9-godzinnej podróży samochodem. Na miejscu zostałem przywitany i ugoszczony tradycyjnym węgierskim posiłkiem, po czym zapoznałem się ze szczegółowym planem mojego pobytu.

Pierwszego dnia wspólnej służby udaliśmy się na Komendę Powiatową Policji w miejscowości Encs, gdzie na co dzień Roland pełni służbę jako technik kryminalistyki. Na miejscu zostałem przywitany przez Komendanta police lutenant colonel, dr Istvan Antal oraz Naczelników poszczególnych wydziałów ponadto zapoznałem się z zasadami działania i strukturą organizacyjną jednostki .

Następnego dnia udałem się do Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Policjantów w miejscowości Miskolc ( województwo Borsod-Abauj-Zemplen), gdzie miałem okazję, specjalnie przystosowanym autem, podszkolić swoje umiejętności jazdy samochodem w trudnych warunkach. Odbywało się to poprzez ćwiczenie reakcji podczas poślizgu. Doskonaliłem również swoje umiejętności strzeleckie oraz zapoznałem się z zasadami działania i strukturą Centrum Szkolenia dla Policjantów.

Trzeciego dnia pobytu uczestniczyłem wspólnie z Rolandem w spotkaniu powitalnym, w którym uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji województwa Borsod-Abauj-Zemplen dr Mecser Tamás oraz Prezes IPA region Borsod-Abauj-Zemplen – dr Maria Lovassyne Nemeth. Podczas spotkania omówiliśmy program mojego pobytu, jak również pokrótce opowiedziałem o swojej pracy jaką wykonuje w Komisariacie Policji w Nowej Rudzie. Po spotkaniu przyjrzałem się strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Miskolcu, m.in. Wydziałem Prewencji Kryminalnej oraz Laboratorium Kryminalistyki i ich głównymi zadaniami, po czym zostaliśmy zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego na uroczysty lunch.

Kolejnym celem mojego pobytu była wizyta w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w miejscowości Miskol. Jest ono jednym z dwóch takich centrów na terenie Węgier i odbiera zgłoszenia z numeru alarmowego 112. Na miejscu obserwowałem pracę operatorów podczas rozmów z osobami zgłaszającymi i miałem okazję zapoznać się z systemem ratownictwa na terenie Węgier. Następnie udałem się do szkoły policji w Miskolcu, gdzie miałem możliwość zapoznania się z systemem szkolenia nowo przyjętych Policjantów oraz obserwować ich na zajęciach podczas kursu podstawowego. Miałem okazję zobaczyć sale dydaktyczne oraz sale symulacyjne dla potrzeb szkoleniowych. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że kurs podstawowy w Węgierskiej Policji trwa dwa lata.

Ciekawym doświadczeiem była wspólna służba tj. pełniłem dyżur zdarzeniowy z Rolandem, podczas którego uczestniczyłem w oględzinach miejsca tj. kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego. Obserwowałem tam pracę funkcjonariuszy węgierskich na miejscu przestępstwa.

Następne dni stażu spędziłem w stolicy Węgier, gdzie pierwszego dnia w budynku Komendy Głównej Policji, w której mieści się również Komenda Wojewódzka Policji Budapeszt i Komenda Miejska dzielnicy Pest, doszło do spotkania z police captain dr Pinter Gabor Naczelnikiem Biura Prezydialnego oraz prezesem IPA region Pest Megyei Szervezete. Po spotkaniu miałem okazję zapoznać się z budynkiem I poszczgólnymi wydziałami Komendy oraz znajdującą się tam salą konferencyjną, na której w grudniu tego roku zostaną zorganizowane obchody 100 rocznicy urodzin Arthura Troopa. Jako ciekawostkę mogę podać że w całym budynku pracuje ok. 3000 osób. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie budynku Parlamentu Węgierskiego. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, na którą zostałem zaproszony przez Prezydenta IPA Wegry Pana dr Tomasa Simon, podczas której miałem okazję porozmawiać m.in o organizacji i programie zbliżających się obchodów 100 rocznicy urodzin Arthura Troopa oraz zrelacjonowałem swój program wizyty. Drugiego dnia wizyty w Budapeszcie udałem się do Węgierskiego Instytutu Medycyny Sądowej, Międzynarodowego Centrum Szkolenia ILEA, KERA, CEPOL oraz Muzeum Policji Węgierskiej.

Ostatni dzień i podsumowanie mojego pobytu odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Miskolcu, w obecności Komendanta Wojewódzkiego dr Mecser Tamás, zastępcy Komendanta Komendy Policji w Ench, mojego opiekuna Rolanda Richu oraz Prezea IPA region Borsod-Abauj-Zemplen dr Maria Lovassyne Nemeth. Współpraca z funkcjonariuszami węgierskimi nie ograniczyła się tylko do wspólnych służb i pobycie w jednostkach Policji i innych instytucjach, ale miałem również okazję poznać z nimi piękne tereny północnych Węgier oraz Budapesztu, ich kultury i historii. Ponadto, dzięki wymianie stażowej miałem okazję zapoznać się z głównymi zadaniami i problemami Policji Węgierskiej, wymienić doświadczenia zawodowe, jak również zostały poczynione pierwsze kroki do współpracy pomiędzy IPA region Borsod-Abauj-Zemplen a IPA region Kłodzko. Wyjazd był bardzo owocny i z całą pewnością mogę stwierdzić, że przysłowie Polak, Węgier, dwa bratanki…… jest jak najbardziej prawdziwe.

Autor:

Krzysztof Walczak